Home

Barn och fritidsprogrammet gymnasium

NIU Fäktning » Jämtlands Gymnasium

Barn- och fritidsprogrammet är ett yrkesprogram. Efter examen från programmet ska eleverna ha de kunskaper som behövs för att arbeta med barn, ungdomar eller vuxna inom pedagogiska och sociala yrkesområden eller i fritids- och friskvårdssektorn Barn- och fritidsprogrammet. Det här programmet passar dig som är intresserad av pedagogik och vill arbeta med människor. Du lär dig att möta, assistera och stödja barn, ungdomar och vuxna i deras utveckling. Utbildningen passar dig som har ett stort intresse för hälsa, samarbete och kommunikation och gärna vill arbeta inom pedagogiska och sociala. Barn- och fritidsprogrammet ges även som lärlingsutbildning. En lärlingsutbildning ger samma kunskaper och samma yrkesexamen, men halva utbildningstiden äger rum på en eller flera arbetsplatser Barn- och fritidsprogrammet (BF) är ett yrkesprogram som ger dig kunskaper att arbeta med människor i alla åldrar inom pedagogiska och sociala yrkesområden eller i fritids- och friskvårdssektorn.. Under utbildningen får du arbeta både självständigt och i grupp och du får lära dig massor om relationer

Program - Skolverke

Då kan inriktningen fritid och hälsa på Barn- och fritidsprogrammet vara något för dig. Inriktningen ska ge dig kunskaper om människors fritid och om olika fritids- och friskvårdsverksamheter. Du ska bli förberedd för arbete inom fritids- och friskvårdssektorerna. Hälsa, friskvård och pedagogik Pedagogikcollege är en gymnasial yrkes- och högskoleförberedande utbildning (Barn- och fritidsprogrammet inriktning pedagogiskt arbete) med yrkesutgång barnskötare och elevassistent. Vi... Barn- och fritidsprogrammet Barn- och fritidsprogrammet ger utbildning för att arbeta med människor i alla åldrar inom pedagogiska verksamheter och inom fritidssektorn. Direkt efter dina studier har du möjlighet att arbeta på fritids- och friskvårdsanläggningar eller som elevassistent och barnskötare

Barn- och fritidsprogrammet är ett spännande, varierande och utvecklande program för dig som individ. Under din studietid får du lära dig teorier om och att praktiskt leda och coacha andra människor. Du får också träna på att kommunicera och samarbeta med andra människor under olika förhållanden Barn- och fritidsprogrammet som lärling. Lärling är för dig som vill lära dig ett yrke på en arbetsplats. Som lärling är du mer än halva din gymnasietid på en arbetsplats. På Barn- och fritidsprogrammet kan du läsa lärling som barnskötare, elevassistent, stödassistent och Personal inom idrotts- och friskvårdsanläggningar

Klassrum. Barn- och fritidsprogrammet, Pedagogiskt och socialt arbete. Lägg till som favorit. Riksgymnasiet för Rörelsehindrade Göteborg. Barn- och fritidsprogrammet är ett yrkesprogram. Efter examen från programmet ska eleverna ha de kunskaper som behövs för att arbeta... Barn- och fritidsprogrammet. Göteborg. Klassrum Barn- och fritidsprogrammet, Fritid & hälsa Carl Wahren Gymnasium Inriktningen Fritid och hälsa på Barn- och fritidsprogrammet ger dig kunskaper om människors fritid och om olika fritids- och friskvårdsverksamheter Barn- och fritidsprogrammet är ett yrkesprogram som leder till en yrkesexamen. Programmet vänder sig till dig som vill arbeta med barn, ungdomar och vuxna. Du får lära dig om människor i olika åldrar och med olika förutsättningar När du går på Barn- och fritidsprogrammet lär du dig om människors lärande och växande, samarbete och kommunikation. Du får träna dig i att möta människor i olika sammanhang och utveckla din förmåga att vara lyhörd för deras behov. Dina skoldagar kommer att bli varierande och aktiva med olika sätt att nå kunskap och färdigheter Målet för Barn- och fritidsprogrammet är att få en yrkesexamen som ger dig möjlighet att arbeta direkt efter gymnasiet. Arbetsplatsförlagd utbildning inom pedagogisk verksamhet såsom förskola eller fritids ingår i utbildningen. Du har naturligtvis alltid möjlighet att läsa kurser så att du får en grundläggande behörighet till högre studier

På Barn- och fritidsprogrammet väljer du mellan två olika inriktningar, Pedagogiskt arbete eller Fritid och hälsa. Utbildningen passar dig som är intresserad av: ledarskap; utveckla din kreativitet; hälsa och friskvård; gemenskap och samarbete; fritid och friluftsverksamhet; rörelse; Gemensamt för programmets kurser är att du får utveckla För att vara behörig till Barn- och fritidsprogrammet krävs godkänt betyg i: svenska/svenska som andra språk; engelska; matematik; plus godkänt betyg i 5 ytterligare ämnen, det vill säga i 8 ämnen totalt. Dessa 5 ämnen kan vara vilka som helst Pedagogikcollege är en gymnasial yrkes- och högskoleförberedande utbildning (Barn- och fritidsprogrammet inriktning pedagogiskt och socialt arbete) med yrkesutgång barnskötare och elevassistent. Pedagogikcollege är för dig som. vill jobba med barn och ungdomar; är kreativ och nyfiken; vill jobba med något viktigt och meningsfull Barn- och fritidsprogrammet. För dig som vill arbeta med människor. 3. Inriktningar : Fritid och hälsa. Pedagogiskt och socialt arbete. På Barn- och fritidsprogrammet får du lära dig om människor i olika åldrar och med olika förutsättningar. Utbildningen är en yrkesutbildning som fungerar bra att kombinera med ditt idrottsutövande och intresse

Då kan inriktningen pedagogiskt och socialt arbete på Barn- och fritidsprogrammet vara något för dig. Inriktningen ska ge dig kunskaper om barns och ungas utveckling, lärande, behov och rättigheter samt om olika pedagogiska verksamheter. Den ger dig också kunskaper om sociala processer och förhållanden och om socialpolitiska områden Läraren och författaren Tove Phillips, som skrivit en rad populära läromedel för barn- och fritidsprogrammet, mötte sina läsare och berättade om sin resa som läromedelsförfattare och hur man skapar ett läromedel. Gymnasium och Vuxenutbildning Barn och fritid

Barn- och fritidsprogrammet - GymnasieGuide

Barn- och fritidsprogrammet (BF) passar dig som vill arbeta pedagogiskt, socialt och hälsofrämjande med människor i alla åldrar. Programmet leder till en yrkesexamen, vilket gör att du kan få jobb direkt efter gymnasiet. Du får lära dig om människans utveckling och om friskvård och hälsa hos oss. Vi studerar även dagens och framtidens samhälle. Att leda och instruera andra ingår. Mer information om barn- och fritidsprogrammet (pdf, 504.3 kB) Pedagogiskt arbete Den bästa inriktningen för dig som vill få fördjupade kunskaper om barn och ungdomar, deras utveckling och lärande samt människor i behov av stöd Barn- och Fritidsprogrammet på Sandagymnasiet ger dig en stor valfrihet att kombinera din egen utbildning utifrån intressen och egna tankar inför framtiden. Efter tre år hos oss får du en yrkestitel och kan bli behörig till högskolan. Urval kan komma att ske vid val av inriktning. Urval sker i sådana fall utifrån samtliga betyg från. Barn- och fritidsprogrammet är ett yrkesprogram. Du har även möjlighet att läsa kurser för högskolestudier inom ramen för programmet. De kännetecken som programmet står för är att du utvecklar din förmåga i samverkan, samarbete, kommunikation, lyhördhet och kreativitet. Förmågor som krävs då du arbetar med människor

Barn- och fritidsprogrammet ger dig många möjligheter efter utbildningen. Hos oss får du både yrkesexamen och högskoleförberedande kompetens. Du kan därför börja jobba direkt efter gymnasiet eller studera vidare på högskola Barn- och fritidsprogrammet, inriktning Pedagogiskt och socialt arbete, är ett yrkesprogram som ger dig en bred utbildning och yrkesexamen. Under din utbildning utvecklar du kunskaper om människor i alla åldrar. Inriktning pedagogiskt och socialt arbete fokuserar på barns lärande och uppväxt, barns rättigheter samt pedagogiska verksamheter Linda Fernberg, Barn och fritid, tog studenten 2020. Ända sedan jag var liten har jag vetat att ville jobba med barn så när det var dags att söka till gymnasiet var barn- och fritidsprogrammet ett ganska självklart val. När jag gick i grundskolan hjälpte jag till på fritids och nu är jag fotbollstränare på fritiden På barn- och fritidsprogrammet får du möjlighet att lära känna dig själv och dina ledaregenskaper. Du planerar, organiserar och leder olika aktiviteter på skolan och andra platser. Du utvecklar din kreativitet och din förmåga att kommunicera med olika människor

 1. Barn- och fritidsprogrammet - Inriktning Fritid och hälsa. Barn- och fritidsprogrammet med Ledarskap och hälsa i fokus är för dig som vill arbeta med människor och lära dig om hur människor fungerar tillsammans och även hur du själv agerar i grupper eller som ledare i olika sammanhang
 2. Barn- och fritidsprogrammet är ett yrkesprogram men du kan inom ramen för programmet läsa in allmän högskolebehörighet. På Aranäsgymnasiet erbjuds två inriktningar, fritid och hälsa samt pedagogiskt arbete
 3. istration. Introduktion. Naturvetenskap. Restaurang och livsmedel. Samhällsvetenskap. Teknik. Vård och omsor
 4. Barn- och Fritidsprogrammet vänder sig till dig som vill arbeta med barn, ungdomar och vuxna. Du får lära dig om människor i olika åldrar och med olika förutsättningar. Du får även grunden för fortsatta studier till andra yrken där kunskap om människan är av stort värde, till exempel lärare, polis eller annat socialt yrke
 5. Efter gymnasiet är du behörig till yrkeshögskolan men du kan också börja jobba direkt. Du får även, via det individuella valet, behörighet för studier på högskolan. Barn- och fritidsprogrammet är ett yrkesprogram som förenar teori med praktiskt arbete. Du har arbetsplatsförlagt lärande (APL).
 6. Barn- och Fritidsprogrammet är en bra väg att gå för dig som funderar på att studera vidare på högskola och universitet. Kanske till förskollärare, lärare, polis, brandman eller socionom? Programmet erbjuder inriktningar mot hälsa och säkerhet, jobb inom förskola samt arbete med barn, ungdomar och personer med funktionsnedsättningar

Barn och fritid » Ystad Gymnasiu

Barn- och fritidsprogrammet är ett program som vänder sig till dig som är intresserad av att arbeta med människor. Du kommer att få utveckla dina ledaregenskaper och bland annat planera och organisera aktiviteter för både barn och vuxna. Du lär dig också att samarbeta och ta ansvar Barn- och fritidsprogrammet (BF) Inriktningar: Pedagogiskt & socialt arbete och Fritid & hälsa. att tillämpa ledarskap praktiskt får du möjlighet att få feedback direkt på ditt agerande vilket är stimulerande och utvecklande. Efter gymnasiet. Barnskötare, personlig assistent, elevassistent, stöd och service inom. Barn- och fritidsprogrammet Yrkesprogram Barn- och fritidsprogrammet är ett yrkesprogram med inriktning pedagogiskt och socialt arbete. Det betyder att du kan få ett jobb direkt efter examen. I programmet studerar du teori och praktik för att jobba med människor. Du får lära dig att samarbeta och kommunicera och du får också lära dig om hälsa, Barn- och fritidsprogrammet Läs mer Barn- och fritidsprogrammet är ett yrkesprogram. Efter examen kommer du ha de kunskaper som behövs för att arbeta med barn, ungdomar eller vuxna. Det kan vara inom pedagogiska eller sociala yrkesområden eller i fritids- eller friskvårdssektorn Barn- och fritidsprogrammet är ett yrkesprogram. Efter examen från programmet får du kunskaper som behövs för att arbeta med barn, ungdomar eller vuxna inom pedagogiska och sociala yrkesområden. Inom programmet får du också läsa kurser som förbereder dig för högskolestudier inom dessa områden

Barn- och fritidsprogrammet är både ett yrkesförberedande och högskoleförberedande program. Detta innebär att du med hjälp av ett gediget arbetsplatsförlagt lärande (APL) och god kontakt med arbetslivet har stora möjligheter att direkt efter avslutade gymnasiestudier komma in på arbetsmarknaden Barn- och fritidsprogrammet Arbetsplatsförlagt lärande (APL). Det här är ett yrkesförberedande program. En del av utbildningen är arbetsplatsförlagt... Teckenspråk. Döva elever läser svenskt teckenspråk som en del av gymnasieutbildningen enligt den individuella... Examen. För att få en examen från.

Fritid och hälsa - Barn- och fritidsprogrammet

På barn- och fritidsprogrammet får du lära dig att se allas behov och hjälpa dem att nå sina fulla potentialer. Du får också teoretisk kunskap inom din valda inriktning och en trygg grund genom de gymnasiegemensamma ämnena Barn- och Fritidsprogrammet är ett utmärkt program för dig som är intresserad av hur människor fungerar, vilka olika behov vi har och hur vi lär oss saker på bästa sätt. Utbildningen Här får du utveckla dina ledaregenskaper och lära dig planera, organisera och leda olika verksamheter och aktiviteter Barn- fritidsprogrammet - Barn & fritid (innebandy) Barn- fritidsprogrammet - Barn & fritid (allmän) För dig som är intresserad av människor och hälsa och vill bli bra på att motivera och leda grupper

Barn- och fritidsprogrammet i Stockholms län - Gymnasium

 1. Barn- och fritidsprogrammet ger dig en bred yrkesutbildning, men även grundläggande högskolebehörighet. I utbildningen ingår cirka 15 veckors APL, arbetsplatsförlagd utbildning, vilket är en viktig inkörsport till arbetslivet. Skolan erbjuder praktikplatser till alla,.
 2. Barn- och fritidsprogrammet är ett yrkesprogram. Efter examen har du de kunskaper du behöver för att arbeta med barn, ungdomar eller vuxna inom pedagogiska och sociala yrkesområden eller kanske inom fritids- eller friskvårdssektorn. Du har naturligtvis möjligheter att läsa kurser som förbereder för högskolestudier inom dessa områden
 3. Barn- och fritidsprogrammet är ett yrkesprogram för dig som vill arbeta med människor, Detta får du träna på både i skolan och ute i olika verksamheter. Efter gymnasiet kan du få arbete som elevassistent samt inom fritids- och idrottsverksamheter. Pedagogiskt och socialt arbete

Hultsfreds gymnasium Barn- och fritidsprogrammet (BF

På Barn- och fritidsprogrammet tränar vi på att lösa praktiska pro-blem, att samarbeta och att kommunicera med andra människor. Du lär dig att leda en grupp och skaffar dig gott om kunskaper för ditt kommande yrkesliv. Samtidigt utvecklas du som människa, vilket du har nytta av hela livet. Många med stort idrottsintresse kombinera På Barn- och fritidsprogrammet gör alla elever sammanlagt 15 veckors APL (arbetsplatsförlagt lärande) under sina tre studieår. I årskurs 1 genomförs 5 veckor under vårterminen, i årskurs 2 genomförs 5 veckor under höstterminen och i årskurs 3 genomförs 5 veckor under våren Barn- och fritidsprogrammet Programmet vänder sig till dig som vill arbeta med barn, ungdomar och vuxna. Du får lära dig om människor i olika åldrar och med olika förutsättningar Inriktningar och yrkesutgångar. Pedagogisk och socialt arbete Här lär du dig pedagogiskt ledarskap; hur man planerar, genomför och utvärderar pedagogisk och social verksamhet. Inriktningen ger dig kunskaper om människans utveckling och lärande. I din yrkesexamen får du fyra yrkesutgångar och kan arbeta som barnskötare i förskola, elevassistent i skola, personlig assistent och. Att söka till gymnasiet. Bibliotek Brinellgymnasiet. Blanketter/E-tjänster. Café Brinellhörnan. Diskriminering och kränkande behandling. Elevboende. Tänkbara utbildningar där Barn- och fritidsprogrammet bildar en god grund är följande: lärare inom förskola, skola och fritidshem, fritidsledare, socionom, behandlingspedagog,.

Barn- och fritidsprogrammet på Fenix ger dig både en yrkesutbildning och högskolebehörighet för flera olika utbildningar. INRIKTINING: Pedagogiskt arbete Det betyder att du efter utbildningen kan välja om du vill jobba eller läsa vidare Barn- och fritidsprogrammet på Rönninge Gymnasium. 88 gillar. På den här sidan kan du få en liten inblick i vad vi gör på Barn- och fritidsprogrammet, Rönninge Gymnasium. Här laddar vi upp bilder och..

Om barn- och fritidsprogrammet. På Arlandagymansiets Barn- och fritidsprogram med inrikting socialt arbete kan du välja mellan profilerna Väktare och Brand och räddning. Utbildningen ger dig en yrkesexamen men naturligtvis även möjlighet till grundläggande högskolebehörighet för vidare studier på högskola och universitet Barn- och fritidsprogrammet ger dig både de praktiska och teoretiska färdigheter som krävs för att i framtiden arbeta med barn, ungdomar, vuxna eller personer med funktionsnedsättningar. Här handlar mycket av karaktärsämnena om pedagogik - läran om undervisning och utbildning Barn- och fritidsprogrammet på Rönninge Gymnasium. 90 gillar. På den här sidan kan du få en liten inblick i vad vi gör på Barn- och fritidsprogrammet,.. Enjoy the videos and music you love, upload original content, and share it all with friends, family, and the world on YouTube Häng med oss och besök Barn- och fritidsprogrammet på Jämtlands Gymnasium Wargentin. Det här är programmet för dig som vill arbeta med barn, ungdomar eller v..

Barn- och fritidsprogrammet Sundsvalls gymnasiu

Hösten 2021 startar Tullinge Fotboll tillsammans med Skyttbrinks Gymnasium LIU Fotboll! Du som ansöker till Barn och fritidsprogrammet - Fritid och hälsa har från och med hösten möjlighet att i din utbildning välja Fotbollsprofil. Fotbollsträningarna kommer vara en del av skoldagen och hållas på Brantbrinks IP, på bästa träningstid Barn- och fritidsprogrammet på Vettergymnasiet vänder sig till dig som är intresserad av att arbeta med människor inom pedagogiska och sociala yrkesområden. Under din utbildning hos oss lär du dig att möta, assistera och stödja barn, ungdomar och vuxna i deras utveckling Din arbetsplats är en viktig del av utbildningen för eleverna på Barn- och fritidsprogrammet vid Sundsvalls gymnasium. Barn- och fritidsprogrammet är ett yrkesprogram som ger en bred kompetens och bra grund för att gå vidare till eftergymnasiala studier vid bland annat lärarhögskola, idrottshögskola, socialhögskola, polishögskola, folkhögskola eller turistutbildningar Inom Barn- och fritidsprogrammet ges du möjlighet att läsa kurser som ger dig behörighet till högskolan. Inriktning fritid och hälsa. Denna inriktning passar dig som är intresserad av att främja ungas och vuxnas hälsa såväl fysiskt som psykiskt. Hos oss får du en yrkesexamen för att arbeta inom fritids- och friskvårdsbranschen Barn- och fritidsprogrammet ger dig en yrkesexamen som barnskötare och elev-assistent. Om du vill bli behörig till högskola och universitet har du möjlighet till det inom programmet. Framtida yrken. Du som läser barn- och fritidsprogrammet kan bland annat arbeta som lärare, polis eller socionom efter vidare studier

Barn- och fritidsprogrammet är ett yrkesprogram för dig som tänker dig en framtid där du arbetar med människors lärande och utveckling i olika åldrar. Exempelvis som barnskötare eller elevassistent inom barnomsorg, fritidsverksamhet eller som personlig assistent åt personer med funktionsnedsättning inom omsorgen. Du får även möjlighet att uppnå grundläggande högskolebehörighet. Barn- och fritidsprogrammet erbjuder dig en bred och spännande yrkesutbildning. Du får en yrkesexamen som barnskötare, elevassistent eller aktivitetsledare. Du får även möjlighet att välja kurser som ger dig behörighet till högskolestudier. Programmets kärna är arbete med människor, hälsa, ledarska Barn- och fritidsprogrammet, BF På Barn-och fritidsprogrammet får du kunskaper om människors utveckling, lärande, behov och rättigheter samt om olika pedagogiska verksamheter. Utbildningen är tvärvetenskaplig och innehåller ämnen som pedagogik, specialpedagogik och hälsa

Barn- och fritidsprogrammet - Burgårdens gymnasium

 1. Här kan du läsa om Barn- och fritidsprogrammet på Rönninge gymnasium. Yrkesläraren Malin Nyberg och två elever i klass BF17 blev intervjuade om sina erfarenheter av utbildningen. Klicka här för att läsa artikeln..
 2. Barn- och fritidsprogrammet vänder sig till dig som vill arbeta med barn, ungdomar eller vuxna i pedagogiska eller sociala sammanhang - att helt enkelt arbeta med människor i fokus. Kanske har du tänkt dig en framtid inom det pedagogiska området och jobba som ex. barnskötare, förskollärare, fritidsledare, elevassistent, lärarassistent eller lärare
 3. Barn- och fritidsprogrammet finns för dig som vill arbeta med människor. Här får du utveckla din förmågor att samarbeta och kommunicera. Programmet är yrkesförberedande, och väljer du svenska 3 i trean och engelska 6 som individuellt val, får du dessutom grundläggande behörighet till högskolan
 4. Barn- och fritidsprogrammet ger dig kompetens att arbeta med människor. Som elev får du lära dig att arbeta med och möta barn, ungdomar och vuxna samt ge dem förutsättningar att utvecklas i sina liv. Utbildningen riktar sig till dig som vill jobba som barnskötare, elevassistent eller personal inom fritids- och idrottsanläggningar

Barn- och fritidsprogrammet i Göteborg - Gymnasium

På Barn- och fritidsprogrammet får du lära dig om människor i olika åldrar och med olika förutsättningar. Programmet fokuserar på människors utveckling, samarbete, kommunikation och möten mellan människor. Vi värnar dessutom om mänskliga rättigheter, etik och demokratiska värderingar Barn- och fritidsprogrammet. Barn- och fritidsprogrammet är ett yrkesprogram som leder till en yrkesexamen. Programmet vänder sig till dig som vill arbeta med barn och ungdomar. Du får lära dig om människor i olika åldrar och med olika förutsättningar BF Barn- och fritidsprogrammet inriktning pedagogiskt och socialt arbete Den här utbildningen är för dig som är intresserad av beteendevetenskap i teori och praktik. Vi erbjuder dig möjlighet att uppnå grundläggande högskolebehörighet och möjlighet att få jobb som barnskötare och elevassistent direkt efter studenten 12 av de 18 nationella programmen finns inom Arvikas gymnasieskola, fördelade på de två gymnasieskolorna, Solbergagymnasiet och Taserudsgymnasiet. Du ansöker om plats på gymnasieskolan genom Gymnasieantagningens webbplats och där finns också mer information kring gymnasievalet

Barn- och fritidsprogrammet i Uppsala län - Gymnasium

 1. Barn- och fritidsprogrammet är ett yrkesprogram men det finns väldigt många vägar att gå vidare efter studenten, både om du vill jobba direkt och om du är beredd att plugga några år till. Därför är det bra att det går att få grundläggande högskolebehörighet på programmet. Då behöver du kanske lägga till några kurser, beroende på hur kursplanen på just din skola ser ut
 2. Barn- och fritidsprogrammet passar dig som har hjärtat på rätt ställe, är social och tycker om att leda och hjälpa andra. Du har lätt för att samarbeta och att anpassa dig efter olika situationer och olika människors behov
 3. Barn och fritidsprogrammet är nog bredare än du tror. Det passar dig som är intresserad av pedagogik och vill arbeta med människor. Du lär dig att möta och stödja barn i deras utveckling. BF är en lärlingsutbildning hos oss. Lärling är en utbildningsväg för dig som vill uppleva arbetslivet redan på gymnasiet
 4. Barn- och fritidsprogrammet vänder sig till dig som vill arbeta med barn, ungdomar och vuxna. Du får lära dig om människor i olika åldrar och med olika förutsättningar. Du får även grunden för fortsatta studier till andra yrken där kunskap om människan är av stort värde, till exempel lärare, polis eller annat socialt yrke

Barn- och fritidsprogrammet - Utbildningsguide

Barn- och fritidsprogrammet blir skolförlagt under åk 1 och åk 2 för att sedan bli lärlingsutbildning i åk 3. Detta gör att vi kan öppna upp för fler platser på programmet. Du kommer ha möjlighet till praktik i årskurs 1 och årskurs två men i årskurs 3 är 50% av din utbildning ute på en APL-plats Barn- och fritid är programmet för dig som vill arbeta med människor och vill lära dig hur ungdomar och barn tänker och fungerar med fokus på kommunikation och pedagogiskt ledarskap. Genom programmet utvecklar vi trygghet, kreativitet, empatisk- och social kompetens samt en härlig gemenskap. Efter studenten är du en färdig barnskötare och elevassistent Barn- och fritidsprogrammet. Inriktning fritid och hälsa. Du behöver bara välja till en kurs så får du högskolebehörighet och kan läsa vidare efter gymnasiet. Som Barn- och fritidselev på Hudikgymnasiet har du flera praktiska kurser såsom Naturguidning och Aktiviteter och upplevelser och du har 15 veckor praktik under din utbildning Leda, samarbeta och kommunicera. Intresserad av att arbeta med människor eller friskvård och hälsa? Tycker du det verkar stimulerande att leda andra och hjälpa dem att utvecklas? Då tror vi att barn- och fritidsprogrammet passar dig! Informationsfilm om BF Informationsblad BF Meet för tisdagens program är redan genomfört men det går bra att ta kontakt med programföreträdare under.

Barn- och fritidsprogrammet är ett yrkesprogram där du studerar pedagogik, hälsa, levnadsvanor och ledarskap. Du lär dig att bemöta, assistera och stödja barn och ungdomar i deras utveckling samtidigt som du har både deras och din egen hälsa i fokus. Att skapa goda miljöer för lärande och utveckling är en viktig del av programmet Digitala läromedel för barn- och fritidsprogrammet. Gymnasium och Vuxenutbildning Barn och fritid Digitala läromedel. Grundläggande vård och omsorg, digitalt, lärarlic 12 mån. Digital produkt. 296 kr. Lägg i varukorg Prova. Grundläggande vård och omsorg, digitalt, elevlic 12 mån Barn- och fritidsprogrammet, BF, leder dig in på en praktiskt inriktad yrkesbana med en grund i pedagogik och strategiskt tänkande. Du utbildas och förbereds för att kunna möta, assistera och stödja barn, ungdomar och vuxna i deras utveckling. Efter examen kan du jobba inom området, men du kan också studera vidare på högskola eller yrkeshögskola På Barn- och fritidsprogrammet får du lära dig att bli en pedagogisk ledare som kan stödja och inspirera andra människor. Du arbetar med din personliga utveckling och löser uppgifter både enskilt och i grupp

Då kanske barn- och fritidsprogrammet är något för dig? Programmet ger högskolebehörighet Utbildningen ger högskolebehörighet, men du kan göra ett annat val, det vill säga läsa fler yrkesinriktade kurser och rikta studierna mot jobb direkt efter gymnasiet Barn- och fritidsprogrammet (gymnasiet) Under utbildningen är 15 veckor utlagda på arbetsplatser. Du får delta i olika arbetsuppgifter på till exempel förskolor, fritidshem och skolor. Andra tänkbara arbetsplatser är gruppboende, daglig verksamhet, kortidsboende,. Det är här du ska gå om du på ett eller annat sätt vill jobba med människor. På Barn- och fritidsprogrammet utbildar du dig till att bli personlig assistent, att arbeta med stöd i boende, daglig verksamhet och skola, barnskötare, elevassistent eller som väktare

Barn- och fritidsprogrammet - Gislaveds Gymnasiu

 1. Pedagogisk och social inriktning; Fritid och Hälsa; I båda inriktningarna ingår 15 veckors arbetsplatsförlagt lärande (APL), då du får möjlighet att lära i verklig miljö på exempelvis förskola, fritidsanläggningar eller gruppboende för funktionsnedsatta. De yrkesutgångar Barn- och fritidsprogrammet erbjuder på Hagagymnasiet är.
 2. På barn- och fritidsprogrammet lär du dig om människors lärande och växande, samarbete och kommunikation. Du tränar dig också på möta andra människor och utvecklar din förmåga att vara lyhörd för deras behov. Du kan börja jobba direkt efter utbildningen eller fortsätta studera inom yrkeshögskolan
 3. Barn- och fritidsprogrammet är både yrkes- och studieförberedande. Beroende på vilken inriktning du väljer kan du direkt efter gymnasiet arbeta som bland annat barnskötare, fritidsledare, personlig tränare eller gruppträningsinstruktör
 4. Barn- och fritidsprogrammet För dig som vill arbeta med människor och utveckla ditt ledarskap. 1 Inriktning: Fritid och hälsa Inriktningen Fritid och hälsa på Umeå Elitidrottsgymnasium är utbildningen för dig som är intresserad av ledarskap, träning, friskvård och hälsa..
 5. Att arbeta med barn - kan något jobb vara viktigare? Få en grundläggande utbildning inom området Barn och Fritid som också ger möjlighet till vidarestudier. Yrke genom yrkesutbildning. Denna gymnasieutbildning är förlagd till en praktikplats. Du är där 3-5 dagar per vecka och jobbar på samma ställe under en längre period
 6. istrationsprogrammet; Naturvetenskapsprogrammet; Samhällsvetenskapsprogrammet inriktning beteendevetenska
 7. Barn- och fritidsprogrammet på Fenix ger dig både en yrkesutbildning och högskolebehörighet för flera olika utbildningar

Barn- och fritidsprogrammet - Magelunge

Barn- och fritidsprogrammet Inriktning pedagogiskt och socialt arbete. Du som i framtiden vill arbeta med barn och ungdomar som pedagog eller med människor med funktionsnedsättningar, har din lärlingstid i förskola, grundskola och på fritidshem Barn- och fritidsprogrammet är en yrkesutbildning som förbereder dig för arbete inom olika pedagogiska och sociala verksamheter som till exempel förskola och skola. Här får du lära dig planera, organisera och leda olika aktiviteter. Du lär dig också om människans utveckling och om hur man kommunicerar

Barn- och fritidsprogrammet på Rönninge Gymnasium. 87 likes. På den här sidan kan du få en liten inblick i vad vi gör på Barn- och fritidsprogrammet,.. Barn- och fritidsprogrammet. Välkommen! Du lär dig genom att prova, diskutera och samarbeta. På barn- och fritid förbereds du för att arbeta med människor. Programmet har inriktningen pedagogiskt och socialt arbete och du får träna dig på att leda och motivera personer Om du är intresserad av ledarskap, upplevelser och personlig utveckling då är Barn- och fritidsprogrammet något för dig! Efter avslutat utbildning kan du arbeta som barnskötare eller bad- och idrottsplatspersonal Barn- och fritidsprogrammet på Rönninge Gymnasium. 88 likes. På den här sidan kan du få en liten inblick i vad vi gör på Barn- och fritidsprogrammet, Rönninge Gymnasium. Här laddar vi upp bilder och..

Mora gymnasium Barn- och fritidsprogrammet (BF

Vi har pratat om hur kost och hälsa påverkar våra liv, vår vardag och hur det påverkar oss psykiskt. Jag ser fram emot att lära mig mer om människors beteende och varför vi lever på det sätt vi gör. Det ska bli kul att få göra apl-praktik och testa på arbetslivet! Här kan du läsa mer om barn- och fritidsprogrammet Barn- och fritidsprogrammet ger dig förutsättningar för att arbeta med människor. Genom studiebesök, mässor, friluftsliv och resor får du utveckla din sociala kompetens och träna samarbete Barn- och fritidsprogrammet på Rönninge Gymnasium. 88 likes. På den här sidan kan du få en liten inblick i vad vi gör på Barn- och fritidsprogrammet,..

Barn- och fritidsprogrammet (BF) - Mora gymnasiu

Vimmerby gymnasium är en kommunal gymnasieskola som erbjuder nio nationella program, tre högskoleförberedande program och sex yrkesprogram samt introduktionsprogram. Här studerar omkring 500 elever. Gymnasieskolan är en frivillig och avgiftsfri skolform. Efter avslutat gymnasium får eleverna en högskoleförberedande examen eller en. Barn och fritidsprogrammet Gäller from ht 2021 2020-10-20 . Studieplan . ÄMNEN KURSER KODE Grillska Gymnasiet Stockholm Barn- och fritidsprogrammet åk 2 (14 svar, 52%), Barn- och fritidsprogrammet åk 2, Grillska Gymnasiet Stockholm, 2021, Alla Trygg i skolan Positiv stämning på skolan Nöjd med skolans arbete mot mobbning Arbetsro på lektioner Utvecklingssamtalet känns meningsfullt Undervisningen motiverar till att vilja lära. Då ska du välja barn- och fritidsprogrammet. Inriktning pedagogiskt arbete Här lär du dig om det vardagliga arbetet på en förskola, att planera, genomföra, dokumentera och utvärdera aktiviteter, skapande verksamhet och hur barn utvecklas och lär

Hur blir man fritidspedagog?NIU Gymnastik » Jämtlands GymnasiumMora gymnasium | Studie- och yrkesvägledareSkolledning - Burgårdens gymnasium - Göteborgs Stad
 • Miljöbalken invasiva arter.
 • 1 Zimmer Wohnung Kreis Heinsberg.
 • Sinbad and marina magi.
 • Best single coil RTA 2020.
 • Advokat serie Viaplay.
 • TUM application form.
 • Acceleration distance calculator.
 • Sockerfria glutenfria pepparkakor.
 • 27 5 Zoll Durchmesser in cm.
 • NDR 1 Meppen.
 • Bigos Kuronia.
 • Tårtdekoration Dinosaurie.
 • Dillon 750 säljes.
 • Hide me sign up.
 • Queenstown weather.
 • Hur sover man i Minecraft.
 • Manliga tennisspelare.
 • Navajo Loop trail winter.
 • Anna Ermakova Freund.
 • Lokalkompass Menden.
 • JAS 39 Gripen Stockholm water festival.
 • Kanylbox.
 • Animierte Bilder für PowerPoint kostenlos.
 • Varför solglasögon.
 • Tularemia en animales.
 • A mål.
 • Resa till Tyrolen.
 • Sunwic prebiotika.
 • Plastlommer til frimærker.
 • Werkstudent zwischen Bachelor und Master.
 • Programa tv1000.
 • Flughafen Köln/Bonn Check In.
 • Wordfeud Cheat svenska.
 • Mazda 3 Test.
 • Acetylsalicylsyra reaktionsformel.
 • Kakan keramik.
 • Electrolux frysbox.
 • Stalking Statistics 2018.
 • Honda CRF 150 reservdelar.
 • Pant Juridik.
 • Muminboden rabatt.