Home

Fördjupning historia

Förintelsen och brott mot mänskligheten under

Historia Fördjupningsarbete - Studienet

 1. Fördjupningsarbete: Renässansen och reformationen - Historia B Historia B. Ett längre fördjupningsarbete som redogör för reformationen och kyrkans makt under renässansen. Eleven beskriver renässansen som tidsepok och presenterar mot denna bakgrund orsaker till reformationen
 2. Fördjupning På den här sidan kan du hitta en fördjupad text om finska kriget, en kronologi. Finska kriget - bakgrund Riksenhet sedan medeltiden. År 1809 är ett av de viktigare årtalen i svensk och finsk historia. Till följd av Finska kriget 1808-09 blev Sverige tvunget att ge upp sin östra rikshalva,.
 3. Fördjupning historia F E C A Tidsperioder Når ej kunskaravet i denna uppgift. Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden under olika tidsperioder. Eleven har goda kunskaper om historiska förhållanden under olika tidsperioder. Eleven har mycket.
 4. Fördjupning 10 historier Flera av de här utställda konstnärerna tog tidigt del av modernismens formexperiment och avantgardistiska idéer, men de insåg snart att viljan att berätta, viljan att med sin konst förmedla en historia, var alltför stark för att ignoreras
 5. På denna sida förtecknas samtliga fördjupningstexter i version 2 av Historia i en digital värld, nedan ordnade efter de kapitel de närmast hör samman med och länkas från samt med uppgift om datum för publicering. Sidan uppdateras löpande i takt med att nya fördjupningar publiceras. Kapitel 3. Material Jenny Bergenmar, Digitala textkritiska utgåvor (20/9 2016) Helen
 6. Fördjupningsarbete i Historia (1) Innehållsförteckning - Uppdaterad: 4/7-2020. Uppgiften är komplex (svår och omfattande) och det bästa sättet att börja är att läsa in sig på materialet (allt). Medan du läser bör du skriva ner viktiga händelser och viktiga personer som format historia. Använd dig av körschemat för att ta fram.
 7. En värld i rörelse: Fördjupning_historia FÖRDJUPNINGAR Historia 1a1, 1a2, 1b LÄRARHANDLEDNING För att avsluta momentet om flyktingar och migranter och för att få ett underlag för bedömning finns här ett antal förslag på uppgifter. Alla uppgifter är utformade utifrån historia 1a1, 1a2 och 1b:s kursplaner, men kan även användas i.

Fördjupning - Riksarkive

Pedagogisk planering i Skolbanken: Fördjupning histori

Fördjupning. Här finns fördjupningstexter för dig som vill lära dig ännu mer om Linköpings historia. Länkar till avsnitten finns även i det övriga innehållet. Altarskåp av Maarten van Heemskerck i Linköpings domkyrka. Birgittinska textilier Tematiska fördjupningar kring historiska frågeställningar av betydelse för individer, grupper och samhällen ur ett kulturhistoriskt perspektiv, till exempel idéströmningar, mentaliteter och världsbilder, konstarternas utveckling samt de skiftande kulturella formerna för kommunikation genom tiderna

ämnesfördjupning inom historieområdet och att utveckla förståelsen av historia som ämne utifrån teoretiska och metodologiska perspektiv. Den syftar vidare till at Positivt laddade ord användes för det egna landet och ställdes mot negativt laddade ord för motståndarna, fienden. Östtyska soldater utbildades för att skjuta på dem som försökte fly från sitt land: Ni skjuter inte på era bröder och systrar utan på landsförrädare, på fiender. Det gällde att rädda fred och socialism

Fördjupning 10 historier Moderna Museet i Stockhol

 1. Med entré via Lunds historiska museum vid Krafts torg kommer du till Domkyrkomuseet. Där kan du lära dig mer om Domkyrkans historia samt se ett flertal skrudar från 1200-talet och framåt
 2. Fördjupning: Sveriges politiska historia Den första riksdagen brukar säges vara Arboga riksmöte år 1435, även om kungarna redan tidigare samlat råd av representanter från rikets mäktiga. Riksdagens funktion och makt har senare varierat avsevärt; under lång tid var den en ståndsriksdag
 3. Landskap och miljöarkeologi: fördjupning i historia, teori och metodik, 15 hp Engelskt namn: Landscape & Environmental Archaeology: Advanced History, Theory and Methodology Denna kursplan gäller: 2021-02-22 och tillsvidar
 4. Du arbetar med en större fördjupning kring valfri person, händelse eller förändringsprocess från efterkrigstiden under 3 lektioner Deadline för fördjupningen 22/5. Hur individer och grupper använt historia i samband med aktuella konflikter och samarbetssträvanden
 5. Ordet betyder i korthet folkstyre men i antikens Grekland uteslöts den stora majoriteten av befolkningen från styret. Demokrati är både ett sätt att organisera våra samhällen och ett sätt att lösa maktfrågan
 6. Uppgifterna gör det möjligt att arbeta på ett mer fördjupat sätt utifrån de krav som ställs i kursen Samhällskunskap 2. Det handlar till exempel om teorier och metoder som är centrala i samhällsvetenskaperna. Vissa av uppgifterna kan även användas i historia, kurs 2a. Här hittar du materialet Fördjupning i arbetslivet

Fördjupningar - Historia i en digital värl

 1. Fördjupning Syrien Syrien har styrts med järnhand av Assadfamiljen sedan 1970. Sedan 2011 är landet involverat i ett oerhört blodigt inbördeskrig som började med demonstrationer för demokrati. Syriens moderna historia. Syrien blev självständigt från Frankrike 1946
 2. • Juristexamen A1 • Historia 1b alternativt • 1,5 meritpoäng)Historia 1a1 + 1a2 • årskurser från tvåårig linje Samhällskun-skap 1b alternativt • Samhällskunskap 1a1 + 1a2 • Fördjupning i ämnet moderna språk - (maximalt •Fördjupning i ämnet engelska - (maximalt 1 meritpoäng) •Fördjupning i ämne
 3. a: Grundnivå
 4. Fördjupning: Bevaringssynpunkter på några vanliga filformat. Att välja filformat då man planerar bevaring är inte en enkel process. I allmänhet rekommenderas att vanliga kontorsdokument, såsom presentationer, textdokument och kalkyldokument, konverteras till antingen PDF/A eller något annat öppet xml-baserat format, så som de.
 5. Huvudområden och successiv fördjupning: Historia: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskarav . Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd Ansvarig institution: Institutionen för idé- och samhällsstudier.
 6. Historia, Historiska institutionen LUX, Lunds universitet Box 192 221 00 LUND 046-222 00 00 (vxl) expedition hist.lu se. Genvägar. Om webbplatsen och cookies Tillgänglighetsredogörelse. Följ oss i sociala medier. Facebook

Historia 1a1: Fördjupning om en historisk person/händelse eller förändring från förhistorien till den tidigmoderna epoken; Kopplingar till läroplanen Centralt innehåll; Den europeiska epokindelningen utifrån ett kronologiskt perspektiv. Förhistorisk tid. Fördjupning historia (Historia A) . Du ska göra en enskild fördjupning i historia. Arbeta med valfritt område inom historien. OBS! Meddela mig (Christer) vilket område du tänkt fördjupa dig i senast torsdag 31 jan 2008!Detta för att jag ska godkänna ditt val av område Fördjupning. Här finns fördjupningstexter för dig som vill lära dig ännu mer om Linköpings historia. Länkar till avsnitten finns även i det övriga innehållet

Fördjupningsarbete i Historia (1) - larare

Fördjupning. Här kan du lära dig mer och se bilder från Domkyrkan. Följ länkarna till det som intresserad dig. Du är alltid välkommen till Domkyrkan. Lunds domkyrka har historia som sträcker sig längre tillbaka i tiden är de flesta andra byggnader i Norden. Här har några nyckelårtal ur denna historia samlats Ta del av tidigare News of the day: Arkiv med powerpoints . Ladda ner veckans powerpoint: Luciafirandet och dess historia . Foto:Pixabay. Lucia är en högtid som i Sverige firas varje den 13 december varje år. Lucia kommer av det latinska ordet lux som betyder ljus

En värld i rörelse: Fördjupning_histori

Historien är indelad i olika epoker för att förenkla för oss som studerar historia. Tidsperioderna stenåldern, bronsåldern och järnåldern har t.ex. fått sina namn efter några material som användes under epoken. Försök komma på något lämpligt namn för vår egen tidsålder som framtidens historiker skulle kunna använda sig av Fördjupningar. Fördjupningar i alla Konjunkturlägen, från 2003 och framåt. 2021. Mars. Fördjupning AKU 2021.pdf. Fördjupning uppdatering av SELMA.pdf. 2020. Bilden av BNP-utvecklingen under 2009 - en historia att skriva om. Utvecklingen fram till 2020. Konjunkturinstitutets reporäntebedömning

Ghetton | Forum för levande historia

Frankrikes historia - en fördjupning Historia SO-rumme

Fördjupning. Nordkoreas desperata läge och hotfulla attityd har rötter i delningen av Koreahalvön 1945. Både Nordkorea och Sydkorea har återförening som mål, men verkligheten har länge präglats av konflikt och krigshot. Spänningarna har förstärkts av Nordkoreas strävan att utveckla kärnvapen Juha Lehtonen Att välja filformat då man planerar bevaring är inte en enkel process. I allmänhet rekommenderas att vanliga kontorsdokument, såsom presentationer, textdokument och kalkyldokument, konverteras till antingen PDF/A eller något annat öppet xml-baserat format, så som de format som används av Open Office. Då man väljer filformat ska man alltid tänka på ändamålet.

Veckans fördjupning om fotografiet och dess historia. Läs mer i barnens artikel. För att underlätta grejandet i klassrummen ha r vi tagit fram bilder att använda samt länkar till källor. Vi har även tagit fram en Powerpoint som följer samma struktur som barnens fördjupningsartikel Kursen innebär fördjupande studier av filmens historia där fokus ligger på de teoretiska, ideologiska och praktiska aspekterna av hur man skriver filmhistoria och vad detta innebär när det gäller arkiv, urval, kanoniseringar, källmaterial och filmens plats i samhället. Kursen kommer att göra tema.. Grundböckerna i Historia Punkt SO finns både uppdelade i tre delar som är lämpade för årskurs 7-9 och som stadiebok. Fördjupning och Metod är fristående delar i Historia Punkt SO.I Fördjupning och Metod får eleverna tips om hur man kan undersöka en mumie, mäta pyramiderna, intervjua da Vinci, tolka krigstelegram m.m • Bild fördjupning • Engelska • Franska • Geografi • Historia • Kemi • Matematik • Naturkunskap • Religionskunskap • Samhällskunskap • Spanska • Svenska • Svenska som andraspråk • Tyska . Fäll iho

Idag återpublicerar vi Mats Malms fördjupning Digitala textarkiv och forskningsfrågor. Liksom förra veckans fördjupningstext av Bo Pettersson, Fjärrläsning och närläsning, stordata och smådata, hör den närmast till kapitel 4, Metoder, där den placerats efter avsnittet Big data. Vi tackar Mats (igen) för hans fina bidrag till Historia i en digital värld ROMERNAS HISTORIA 1900-TAL HANDLEDNING VARFÖR PROGRAM OCH ARBETSMATERIAL OM ROMERNAS HISTORIA? Sverige har förbundit sig att ge skydd åt de nationella minoriteterna, stödja minoritetsspråkens utveckling och motverka diskriminering. De nationella minori-teterna har rätt att få undervisning i och utveckla sitt språk och sin kultur Landskap och miljöarkeologi: fördjupning i historia, teori och metodik, 15 hp. Det finns inga tidigare terminer för kursen Hösttermin 2021 Det finns inga senare terminer för kursen. Startar. 2 november 2021 Slutar. 16 januari 2022 Studieort. Umeå.

Historia och utbredning. Kristendomen växte fram ur judendomen bland människor som följde Jesus Kristus vid vår tideräknings början. Kristendomen spreds snabbt från Palestina till områdena runt Medelhavet och (25 av 174 ord) Fördjupning: När Sverige blev kristet. Kristendomen kom till Sverige under vikingatiden Äldre historia Flera miljoner människor bodde utspridda i dagens Brasilien när portugiserna anlände på 1500-talet. Stora delar av urbefolkningen dödades eller dog av sjukdomar som européerna förde med sig. Den portugisiska kolonin utropade sig 1822 till ett självständigt kejsardöme men efter en militärrevolt 1889 blev Brasilien en republik Fördjupning Nordirland I århundraden har den irländska ön varit präglad av konflikten mellan britter och irländare. Efter att Irland blev självständigt i mitten av 1900-talet fortsatte striderna i Nordirland, som blivit kvar under brittiskt styre. Mellan 1969 och 1998, mer känt som the Troubles, dödades över 3 600 människor. Seda Fördjupning. Ett år med corona Den historien får under inga omständigheter upprepas. Tommy Wreeth, Transports förbundsordförande Taxikrisen Dina rättigheter - på fem språk Taxi. Coronakrisen är akut för många inom taxi. Förare har.

Andlig fördjupning handlar om att reflektera över och utforska kristen tro och liv. Kanske är du intresserad av att bli döpt eller konfirmerad, vara med i en bibelstudiegrupp eller få personlig vägledning i kristen tro. Oavsett vad du letar efter finns det plats för dig och dina frågor i Västra Skrävlinge kyrka Andraämne Historia fördjupning, 15 hp Engelskt namn: History II Denna kursplan gäller: 2013-09-02 och tillsvidar Världspolitikens Dagsfrågor ger fördjupning i frågorna som förändrar världen. Varje nummer kommer med instuderingsfrågor. Läs mer. Iran - Modern historia. Efter beslut i parlamentet om att nationalisera oljeindustrin genomfördes en militärkupp där premiärministern avsattes 1953,. Fördjupningar av översiktsplanen kan upprättas för del av kommunen, till exempel en stadsdel eller som i detta fall, en mindre tätort. En fördjupning syftar till att visa vilken utveckling kommunen vill se i det aktuella området och ersätter den kommun-omfattande översiktsplanen inom det aktuella området HI1110 NML 100 DAG. Fördjupning 2.1. Hoppa över till innehål

Historia Kultur och teknologi Företag, industri och handel. Modern handel Testa Studi. Hej! Du ser nu på en av våra många ämnesfilmer. Skapa ett gratiskonto och prova över 100 filmer och quiz! Det enda du behöver är en e-post adress. Testa Studi. Skapa ett konto för att se hela Studi-videor Efter segern i 1948 års val började Nationalistpartiet förändra det sydafrikanska samhället och skapa ett nätverk av detaljerade lagar för att upprätthålla åtskillnad mellan raserna. Grundtanken var att de svarta skulle bo i de så kallade hemländer som skapades för varje afrikansk folkgrupp på mark som tilldelats de svarta genom en tidigare jordlag Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Ekonomisk historia A1N Valfri kurs Andra halvan av terminen: Samhällsvetenskapliga metoder, 7,5 högskolepoäng (2EH407) * Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Ekonomisk historia A1N Valfri kurs. Termin 4 Under vårterminen år 2 skriver studenterna en masteruppsats om 30 hp på heltid Efter flera år av inbördeskrig segrade till slut kommunisterna under ledning av Mao Zedong över Kuomintang. Den 1 oktober 1949 utropades Folkrepubliken Kina och landet stöptes därefter om efter socialistisk modell. Den politik som fördes fick tidvis katastrofala konsekvenser: 1950-talets försök att snabbt industrialisera landet ledde till att miljoner kineser dog av svält och under.

Fördjupning: Digitala textarkiv och forskningsfrågor

Fördjupning av översiktsplanen för Södra Sandby tion historia, befolkning, service med mera och or-tens potential för förändringar utpekas. Programarbe - tet gav tillfälle att fånga upp synpunkter från med-borgarna, vid ett öppet möte, via medborgarkontore Andlig fördjupning handlar om att reflektera över och utforska kristen tro och liv. I Svenska kyrkan Malmö finns det många möjligheter till fördjupning: bibelgrupper, bönegrupper, meditation, pilgrimsvandring, retreater, bibliodrama, andlig vägledning och mycket mer Fördjupning: Den franska revolutionens historieskrivning Fördjupning: Den franska revolutionens historieskrivning Få minst Måste Moment 4: 1900-talets historia Moment 4: 1900-talets historia Moment 4: 1900-talets historia. Modul slutförd Modul pågår Modulen låst Arbetsschema. för att ge ytterligare fördjupning i anslutning till någon av artiklarna, denna gång om Karl XII: Levande Historia kommer även att säljas i Pressbyrån den 26 augusti-12 september eftergymnasial fördjupningskurs Anhörigkonsulent - fördjupning En fördjupningskurs för dig som arbetar som anhörigkonsulent eller liknande. Det är en distanskurs på halvfart under ett läsår med sex obligatoriska träffar om tre dagar på Helsjön folkhögskola. Sista ansökningsdag 31 2021 MAJ TILL ANSÖKAN Snabbfakta Längd 1 år, halvfart distans Kursstart 7 september 2021.

I kursen behandlas stats- och nationsbyggande, framväxten av den tidigmoderna epokens kungariken, 1800-talets moderna nationalstater och de minoritetsproblem som följde i dess kölvatten. Kursen kan tillgodoräknas som tematisk fördjupning i Historia GR (B), 30 hp vid Mittuniversitetet För alla som behöver förstå hur konsumenterna tänker kring mat och kosthållning är Novus Livsmedelsbarometer en mycket viktig rapport. Den tar upp aktuella fenomen, trender och intressanta områden inom livsmedelssektorn. 2020 lanserades Novus Livsmedelsbarometer och syftet är att förstå och lära känna konsumenterna. Det här är den mest omfattande livsmedelsbarometern i Sverige. GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras. Behörighet: Grundläggande behörighet och Historia 1b eller 1a1+1a2, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2, Engelska 6 Ansvarig institution: Institutionen för idé- och lärdomshistoria Beslut och riktlinjer Örebro kommun har satt igång projektet Fjärilens landskap för att utveckla fler blommande marker i den offentliga stadsmiljön, till glädje både för fjärilar och andra insekter, och för oss som bor här. Bara under 2018 och 2019 har vi satt över 2 miljoner blomsterlökar och arbetar i dagsläget med drygt 20 nya urbana ängar och blomsterplanteringar i vår stadsmiljö

En arbetsplats för alla - fördjupning. 2. Innehåll: Pedagogisk grundsyn. 2 Visions värdegrund 3 Självskattning 4 Handlingsplan 5 Smarta mål 6 Mänskliga rättigheter 7. Diskrimineringslagen 8 Visions medlemslöfte. 9 Tips 9 Ordlista 10 Framtidsidé 11. Vår pedagogiska grundsy Kontakta Svenska kyrkan Malmö . Välkommen att kontakta Svenska kyrkan Malmö. För frågor om verksamheten eller för samtal med präst eller diakon, ring växeln på 040-27 90 00 vardagar kl. 9-15.30 eller direkt till en lokal kyrka S:t Petri kyrka ligger i centrala Malmö i närheten av Malmö centralstation och Stortorget. Enligt traditionen är årtalet 1319 förknippat med S:t Petri kyrkas invigning

Fördjupning i historia . Kunskarav Eleven kan redogöra för förloppet av förändringsprocesser eller händelser under olika tidsperioder samt deras orsaker och konsekvenser. Eleven kan söka, granska och tolka källmaterial för att besvara frågo Historia 1a1: Fördjupning om en historisk person/händelse eller förändring från förhistorien till den tidigmoderna epoke Däcktuggen kapade Oves fingrar. Arbetsolycka. Det var lugnt på åkeriet. Vill du hoppa in och köra lastmaskin på Ragn-Sells däckåtervinning, undrade chefen. Sitt ja har chauffören Ove Bergman ångrat många sömnlösa nätter. En däckklippmaskin kapade fyra av hans fingrar

Fördjupning Libanon Libanon blev självständigt 1943, när kolonialmakten Frankrike lämnade landet som innan dess varit en del av det Osmanska riket. Då Libanon var och är ett mångkulturellt och mångreligiöst samhälle, skapade man ett system för maktdelning mellan landets grupper Allt om boken Punkt SO Historia del 2 Fördjupning och metod av Erik Nilsson. Punkt SO Historia del 2 Fördjupning och metod ingår i bokserien Codex. Besök Författare.se - följ dina favoriter, hitta nya spännande författare, läs deras böcker December. Fördjupning Internationalisering och utvecklingen av globala värdekedjor.pdf. Fördjupning Jämförelse mellan regeringens och Konjunkturinstitutets prognoser.pdf. Fördjupning Ny, lägre bedömning av realräntor på tio års sikt.pdf. Fördjupning Ramverk inget stort hinder för tillfälligt expansiv finanspolitik.pdf

Tyskland ockuperar Tjeckoslovakien | Forum för levandeLindbom, Claes

Homo-, bi-, transfobi Forum för levande histori

På denna nivå kan du läsa Masterprogrammet i Historia (SAHIS). I masterkurserna betonas olika former av historiebruk och kulturarvsfrågor och ger fördjupade teoretiska och metodologiska kunskaper som skapar ökad attraktivitet på arbetsmarknaden samt ger behörighet till forskarutbildningen Serien består av tryckta elevböcker, kommentarshäften till övningarna, temaböcker och digitala läromedel. Perspektiv på historien 50p, elevbok är framtagen för kursen Historia 1a1 och har en kronologisk struktur med utgångspunkt i slutet av 1700-talet. Här finns övningar och rutor som ger fördjupning och konkretion Till var och en av de retoriska övningarna följer fem underrubriker med studentexempel, studentkommentarer, pedagogisk fördjupning, teoretisk fördjupning och lite historia. Licens Retorikens grunder av Anders Eriksson är licensierad under en Creative Commons Erkännande-IckeKommersiell-DelaLika 4.0 Internationell licens

Restaurangakademiens fördjupningsutbildningar innehåller förutom ett stort antal provningar historia, struktur och översikt över såväl olika regioner - exempelvis California eller Bourgogne - som intressanta vinbyar Här finns studie- och fördjupningsmaterial för arbetet med demokratifrågor och demokratins utveckling i Sverige. Målet med studiematerialet är att väcka engagemang för demokratifrågor, öka kunskapen om den allmänna och lika rösträttens genombrott samt demokratins fortsatta utveckling i Sverige

Konservatismen - fördjupning Samhällskunskap SO-rumme

Kursen historia 3 har en tydlig teoretisk och metodologisk inriktning. På samma sätt som i kurserna historia 2a och 2b - kultur kan fördjupningen göras med ett valfritt stoff kring historiska förändringsprocesser. I kursen förstärks progressionen kring de teoretiska oc SO FÖRDJUPNING SO FÖRDJUPNING Här finns mer information kring facken och dess historia www.ABF.se www.LO.se www.handels.se www.informationsverige.se Du kan gå in på samtliga fackförbund och läsa mer om fackets historia. LO är en sammanslutning av 14 fackför-bund. LOs uppgift är att leda och samordna förbundens strävanden att. Det går att hålla på länge på det här ämnet, mycket möjligt återkommer med ytterligare fördjupning i frågan framöver. Men sammanfattningsvis: Ja, idealt ska en sko nästan bara vecka sig ovanpå vampen. Verkligheten ser dock nästan alltid mer eller mindre annorlunda ut, utan att det nödvändigtvis är fel Filmens historia, en fördjupning 7,5 hp Kursen innebär fördjupande studier av filmens historia där fokus ligger på de teoretiska, ideologiska och praktiska aspekterna av hur man skriver filmhistoria och vad detta innebär när det gäller arkiv, urval, kanoniseringar, källmaterial och filmens plats i samhället Fördjupning: Den franska revolutionens historieskrivning Fördjupning: Den franska revolutionens historieskrivnin

Fördjupning uppgift Historia 1b hjälp vilken ska jag ta

Historia. Alexander Crichton var den första att beskriva de symtom som idag inlemmats i diagnosen 1798. [20] Diagnoserna som har nyttjats för att beskriva fenomenet har varierat historiskt exempel är: (Minimal brain damage DSM-1 (1952), och senare Minimal Brain Dysfunction(1968)) hyperkinesi hos barn och ADD (attention deficit disorder) DSM-3 (1980) I Sverige fanns även under en. En arbetsplats för alla - fördjupning 7 Mänskliga rättigeter Alla människor, oavsett land

Ishida, HiroakiVälj Biljetter

Linköpings historia » Fördjupnin

Kursplan för Idéhistoria A, distans. History of Science and Ideas A, Online. 30 högskolepoäng. Kurskod: 5LH607. Utbildningsnivå: Grundnivå. Huvudområde (n) och successiv fördjupning: Idé- och lärdomshistoria G1N. Förklaring av koder Anhörigkonsulent - fördjupning. En fördjupningskurs för dig som arbetar som anhörigkonsulent eller liknande. Det är en distanskurs på halvfart under ett läsår med sex obligatoriska träffar om tre dagar på Helsjön folkhögskola Tematisk fördjupning. I delkursen Historikerns hantverk får du en bred förståelse för teoribildning och metodologi inom den historiska disciplinen. Med en kandidat i historia kan du arbeta inom utbildnings- och kultursektorn, vid museer, inom kommunikation (press, radio, TV, förlag, webb,. Perspektiv på historien 1b, elevbok i korthet: • kronologisk struktur som börjar med de första människorna fram till idag • tydligt globalt perspektiv och stark genushistorisk tråd • intresseväckande rutor som ger konkretion och fördjupning • frågor av olika typ efter varje avsnitt samt dokument- och analysövninga

Perspektiv på historien är en läromedelsserie i historia för gymnasieskolan. Serien består av tryckta elevböcker, kommentarshäften till övningarna, temaböcker och digitala läromedel. Perspektiv på historien 1b, elevbok har en kronologisk struktur, från de första människorna fram till idag. I denna andra upplaga har det globala perspektivet blivit tydligare och den genushistoriska. Fördjupning; Digitala läromedel; Komplement; Lärarmaterial; Kompetensutveckling; Yrkespaket; Beteendevetenskap; Biologi; Ekonomi och marknadsföring; El och energi; Engelska; Filosofi; Fordon och transport; Fysik; Geografi och kartor; Grundläggande vuxenutbildning; Historia; Idrott och hälsa; Introduktionsprogram; Juridik; Kemi; Kinesiska; Matematik; Naturkunskap; Programmering; Psykolog Det började med brödbak i en liten källare på Saltå By. Där ville man ha det bästa, godaste och nyttigaste brödet. Det bakade bagaren och poeten Carl-Emil Sörgärde tillsammans med pojkarna som bodde på Saltå By. 1964 blev den gamla bygdekvarnen som låg intill till salu och då köpte vi den och Saltå Kvarn grundades Fördjupning - Varumärke och kommunikation; Affärs- och verksamhetsutveckling. Fördjupning - Affärs- och verksamhetsutveckling; Kund-, medlems- och medarbetarrelationer. Fördjupning - Kund-, medlems- och medarbetarrelationer; Samhälle och opinion. Fördjupning - Samhälle och opinion; Novus Academy. Kurser; Rapporter. Novus Livsmedelsbaromete Historia. Islam växte fram på 600-talet på Arabiska halvön. Muhammed och hans (11 av 70 ord) Fördjupning: Islam och könsroller. För de flesta människor i dagens Sverige är frågor om jämställdhet och könsroller inte religiösa frågor. Det är något som människorna själva och inte någon gud bestämmer om

Historia kurs 1-3, gymnasiet Forum för levande histori

Fördjupning Järnvägsmuseet har sedan 1998 en restaureringsverksamhet av lok och vagnar, där För att fånga historia som inte finns beskriven i litteratur eller andra källor görs intervjuer med personer som kan berätta om sina erfarenheter och upplevelser från järnvägen Tänk på att inte skicka in personuppgifter. Om du vill ha svar på en fråga kan du istället använda formuläret Lämna en synpunkt. Om du skickar in personuppgifter via detta formulär hanteras uppgifterna av webbredaktionen och kan eventuellt lämnas vidare till annan verksamhet inom Örebro kommun i syfte att förbättra vår service

Institutionen För Historiska Studie

FÖRDJUPNING EFTER basPROGRAMmet. Ledarskapet och Du växer hela tiden. Vi älskar processer och goda resultat. Ledarskap och vår personliga utveckling är en ständig process och oavsett var vi befinner oss behöver vi fylla på och fördjupa.Har du väl gått vårt öppna ledarskapsprogram kan du en gång per halvår välja att fördjupa dig Vattenfalls Atomkraftbyrå inledde planeringen av värmeverket Adam i Västerås och kraftverket Eva i Tiveden 1955. Efter regeringsbeslut 1957 flyttades ansvaret för utveckling av kärntekniken till det halvstatliga bolaget AB Atomenergi som tillsammans med Vattenfall skulle bygga R3/Adam och R4/Eva med placering i Ågesta respektive Marviken Ekonomi (från klassisk grekiska oikos, hus och nomos, lag) är läran om hushållande med begränsade resurser i ett tillstånd av knapphet.Med knapphet menas att tillgängliga resurser är begränsade i förhållande till totala önskemål och behov. Vi måste lära oss att hushålla med de resurser, de tillgångar som finns.Eftersom vi lever på ett begränsat klot finns det också.

Fördjupning: Film - Vårt På flera ställen i världen och i historien finns exempel på när den geotermiska energin tagits tillvara på. Romarna anlade flera bad vid varma källor som finns kvar än idag. På Island visar sig denna energikälla genom gejsrarna. Hans / Pixabay License Fördjupning om asbest. Krysotil är den asbestsort som vanligen användes inom asbestcementindustrin, som tillverkade produkter med 5-20 viktprocent asbest. Krysotil användes i friktionselement (30-80 procent asbest) och packningar (40-75 procent asbest). Hitta på sidan FÖRDJUPNING BILD 120 HP I KOMBINATION MED ANNAT ÄMNE 90 HP För att söka bild med fördjupning, välj ettämneskombination. • Biologi • Engelska • Filosofi • Franska • Geografi • Historia • Kemi • Latin • Matematik • Naturkunskap • Religionskunskap • Spanska • Svenska som andraspråk • Tysk Kartonnage, 2001. Den här utgåvan av Punkt SO Historia del 3 Fördjupning och metod är slutsåld. Kom in och se andra utgåvor eller andra böcker av samma författare Fördjupning - Samhälle och opinion; Novus Academy. Kurser; Rapporter. Novus Livsmedelsbarometer; Novus klimat- och energirapport årsrapport 2021; Perspektiv 2020 - Med särskilt fokus på unga vuxna; Perspektiv 2019 - på uppdrag av Politikerveckan i Järva; AI är en samhällsfråga; Föreläsningar; Övriga tjänster. Fördjupning.

En områdesgrupp är ett samverkans­forum för att utveckla när­området i syfte att skapa trygghet, gemenskap och trivsel. Områdes­gruppen kraft­samlar kring olika relevanta frågor för att påverka utvecklingen i området. Arbetet bygger på engagemang och intresse Det råvatten som efter behandling blir Örebros dricksvatten hämtas från Svartån. I dag är cirka 140 000 invånare beroende av att vattnet håller en bra kvalitet. För att skydda dricksvattnet nu och för framtida generationer arbetar Örebro kommun med att skapa ett vattenskyddsområde för råvattenintaget Vid Uppsala universitets ekonomiska institutioner finns det möjlighet att läsa en rad olika masterprogram av olika karaktär och med olika inriktningar. Nedan listas samtliga dessa program med studieort Uppsala. Masterprogram i företagande och ledning, 120 hp. Detta masterprogram ämnar utbilda studenter till framgångsrika ledare som innehar expertis inom just företagsekonomi och. Vårt arbete med Skapande skola har visat på vikten av kontaktskapande. Vi vill fortsätta att öka kulturens roll i lärandet och ser detta som ett viktigt steg i den riktningen GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras. Moment 1: Professionsteori, grundyrket och psykoterapeutyrket, psykoterapins historia (3,5 hp) Ha kännedom om och kunna redogöra för: Psykoterapeututbildningens (för psykologer även psykologernas specialistutbildning).

Mustig linsgryta - Saltå KvarnKikärtsallad med röd pesto - Saltå Kvarn
 • ICA smörgåstårta recept.
 • Lidingöloppet on Tour 2020.
 • Borosan 17 Decor.
 • Inkomstdeklaration dubbelt boende.
 • Gällstad Outlet.
 • Nicke Nyfiken svenska röster.
 • IHK Bonn.
 • Dishdasha kvinna.
 • Tåg Heathrow London.
 • Samverkansavtal definition.
 • IHK Pfalz Weiterbildung.
 • Sims 4 Cheats Fähigkeiten.
 • Elizabeth ii. schwester.
 • Vildmarks shop Luleå.
 • Rudans skidanläggning.
 • 3D printing articles 2020.
 • Uncanny synonym.
 • Räkna ut skattejämkning.
 • SafeTown hemförsäkring.
 • Overheadkostnader schablon.
 • Poncho cashmere Zara.
 • Paris Bar Berlin Besitzer.
 • Lufta trim tilt mercury.
 • FirstClass sdhc.
 • Aly Raisman twitter.
 • Bs en 12464 1 2019.
 • German Medieval names.
 • Lisa Maria Jönsson ålder.
 • Diving into life.
 • JQuery Ajax JSON object.
 • Lär dig fota med Nikon.
 • Kalimagnesia.
 • Coopers ölsats instruktion.
 • Prop 2010 11 135.
 • Hank Williams 3 wife.
 • Amasten fastigheter Sundsvall.
 • Nordea Business Debit.
 • Murgröna långa rankor.
 • Resultat U23 VM skidor 2021.
 • Ta bort Google konto från Chrome.
 • Kroppstyper test.