Home

Jordbruksverket katt

Du som har katt som sällskapsdjur behöver inte registrera den i något register hos Jordbruksverket. Men det finns kattregister hos Sveriges Kattklubbars Riksförbund (SVERAK) och hos Svenska Kennelklubben (SKK) Katten kan nekas inträde och skickas tillbaka till Sverige eller i värsta fall avlivas direkt. I en del länder kan katten i vissa fall sättas i karantän som du som ägare får betala för. Det är alltid ditt ansvar som djurägare att se till att alla krav är uppfyllda De fullständiga reglerna kan du ladda ned på Jordbruksverkets webbplats. Dina djur är beroende av att du följer djurskyddsreglerna. Bestämmelserna sätter upp en lägstanivå och talar om vad som minst måste vara uppfyllt för att din katt ska må bra och kunna bete sig på ett naturligt sätt. Nya regler 1 § Hundar och katter får inte hållas bundna och deras rörelsefrihet får inte begränsas utom i något av följande fall: 1. Hundar och katter får tillfälligt hållas bundna under kontinuerlig uppsikt, instängda i utrymmen som inte uppfyller de minimimått som anges i 10 kap Nya regler från Jordbruksverket för katt- och hundägare 28 maj 2020 Från den 15 juni 2020 gäller nya regler för djurskydd för katter och hundar i Sverige. De nya djurskyddsreglerna ska underlätta för djurägarna att göra rätt

Jordbruksverket drar tillbaka godkännande av avelsprogram för katt Tillsammans stoppar vi svinpesten! Afrikansk svinpest är en smittsam och dödlig virussjukdom som drabbar tamgrisar och vildsvin. Viruset kan överleva länge i charkvaror och kött från dessa, så om virussmittade matrester hamnar i naturen kan sjukdomen spridas Katter Information om skötsel, sjukdomar och hygien, transporter, resor och handel. Kaniner som sällskapsdjur Att sköta om och resa med kaniner som sällskapsdjur. Sjukdomar och hygien, tillstånd, transport och handel. Akvariefiska

Jordbruksverket är regeringens expertmyndighet på det jordbruks- och livsmedelspolitiska området och har ett samlat sektorsansvar för jordbruk och trädgård Jordbruksverkets föreskrifter och allmänna råd om hållande av hundar och katter. SJVFS. 2020:8 L103 Jordbruksverkets föreskrifter och allmänna råd om uppfödning och hållande av pälsdjur SJVFS 2019:16 L104. Jordbruksverkets föreskrifter och allmänna råd om nötkreaturshållning inom lantbruket m.m. SJVFS. 2019:18 L10 om hållande av hund och katt; Saknr L 102. Utkom från trycket. den 29 mars 2019. beslutade den 28 mars 2019. Statens jordbruksverk föreskriver 1, med stöd av 2 kap. 9, 10, 11, 14, 17, 18, 21, 22. §§ och 9 kap. 2 § djurskyddsförordningen (2019:66) följande. Dessutom beslutar Jordbruksverket följande allmänna råd Jordbruksverket godkände i december 2020 ett avelsprogram för katt som hade som syfte att värna genetisk variation hos svenska bondkatter

Jordbruksverket har ett övergripande ansvar för att se till att de svenska husdjursraserna och den genetiska variationen inom dem bevaras på lång sikt. Det var i detta syfte som frågan om ett avelsprogram för den svenska bondkatten som lantras hamnade hos Jordbruksverket som godkände avelsprogrammet i december 2020 DJURÄGAREFÖRSÄKRAN - förflyttning av hundar, katter och illrar utan kommersiellt syfte till och inom EU/ DECLARATION - non-commercial movement of dogs, cats and ferrets into and within the EU. E9.204. Health Certificate for trade in animals from holdings (ungulates, birds vaccinated against avian influenza, laomorphs, dogs, cats and ferrets) 92/65. DJURÄGAREFÖRSÄKRAN - förflyttning av hundar, katter och illrar utan kommersiellt syfte till och inom EU/ DECLARATION - non-commercial movement of dogs, cats and ferrets into and within the EU Health Certificate for trade in animals from holdings (ungulates, birds vaccinated against avian influenza, laomorphs, dogs, cats and ferrets) 92/65 E Hem / Djur- och veterinärfrågor / Trycksaker / Hund och katt / Resa med hund och katt / Ska din hund eller katt resa till ett land utanför EU? - Jordbruksverk En informationsbroschyr om vad att tänka på inför resa med hund eller katt till ett land utanför EU Hund och katt. Märkning; Hägnad hjort; In och utförsel. Införsel av hund och katt; Semin/embryoverksamhet; Övriga djur- och veterinär; Trycksaker. Biodling; Byggnader; Djurmärkning; Djurskyddsbestämmelser; Ekologisk produktion. Allmänt; Biogas; Fjäderfä; Foder; Nötkreatur; Får; Gris; Häst; Foder; Hund och katt. Djurskyddsbestämmelser; Resa med hund och katt; Märkning; Hägnad hjor

Jordbruksverkets författningar inom område J - in- och utförsel. Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) J13 - införsel av sällskapsdjur och hund-och kattsperma samt hundar, katter och illrar avsedda för handel. Söker efter 2011:49. J14 - djurhälsovillkor för handlare,. och katter under tre månaders ålder från rabiesfria länder - se infor - har Jordbruksverket rätt att besluta om lämpliga åtgärder. Besluten tas för att skydda andra djur och människor från smittsamma sjuk - domar som djuret kan ha och kan omfatta avvisning, behandling, karantänisering eller avlivning För katter som märkts med en tatuering i örat är blanketten mörkblå och för katter som märkts med microchip är blanketten ljusblå. Fyll i blanketten, välj om du vill att dina personuppgifter (namn adress och telefonnummer) ska vara tillgängliga via internet (på Svenska Kennelklubbens webbplats), underteckna och posta sedan blanketten

Den 15 juni börjar de nya djurskyddsreglerna för hundar och katter att gälla. Drygt 2 miljoner hundar och katter lever i Sverige. En femtedel av de svenska hushållen har minst en katt och. Travel Guide for Dogs and Cats - Jordbruksverket Travel Guide for Dogs and Cats This guide is for anyone who wishes to travel into Sweden from another country with dogs, cats, or ferrets. Simply answer five questions, and the guide will lead you to the rules and regulations that apply to your trip Regler - för katten! Den 1 maj 2008 trädde Jordbruksverkets föreskrifter och allmänna råd om hållande av hund och katt i kraft. Vi rekommenderar besök på Jordbruksverkets hemsida där författningarna finns i sin helhet. Nedan följer några utdrag från Jordbruksverkets hemsida

Från och med den 15 juni gäller nya regler för landets hundar och katter - det meddelar Jordbruksverket i ett pressmeddelande. Förändringarna berör framförallt ägarna till utekatter, som. En femtedel av hushållen i Sverige har minst en katt, enligt Jordbruksverket, som vill höja kattens status med nya djurskyddsregler som börjar gälla från den 15 juni. Alla kattägare.

Så sköter du din katt - Jordbruksverket

Jordbruksverket för det allmännas talan i förvaltningsdomstol, om det överklagade beslutet har meddelats av en organisation. Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten. Lag (2018:830). 27 § Beslut enligt denna lag gäller omedelbart, om inte något annat beslutas. Övergångsbestämmelser 2007:1150 1 I DjurID.se finns mer än 600 000 katter registrerade. Här kan du läsa mer om registret och hur du anmäler dig. Du får också tips på vad du kan göra om din katt är försvunnen eller om du själv hittat en bortsprungen katt 1. Hållande av 10 eller fler katter (över 12 mån ålder) Antal katter (Avser hållande av egna eller andras katter utan att ta emot ersättning, t.ex. katt på foder) (Även kullar från katt som är ute på foder räknas in) Antal kullar/år 3. Försäljning av katter från 3 eller fler kullar per år från egen uppfödning Antal kullar/år Antal katte Jordbruksverket godkände i december 2020 ett avelsprogram för katt som hade som syfte att värna genetisk variation hos svenska bondkatter. Godkännandet har fått mycket kritik och efter en noggrannare granskning ur djurskyddssynpunkt drar Jordbruksverket tillbaka sitt godkännande

Transportera katter - Jordbruksverket

För dig som har katt. I DjurID.se finns mer än 600 000 katter registrerade. Här kan du läsa mer om registret och hur du anmäler dig. Du får också tips på vad du kan göra om din katt är försvunnen eller om du själv hittat en bortsprungen katt Jordbruksverket uttalar i rapporten Bevara, utnyttja och utveckla att den svenska bondkatten kan vara värd att bevara. Nätverket Kattjouren har inget att invända mot denna hypotes i sig även om den självfallet måste undersökas och prövas innan man utgår från den som ett bekräftat faktum I ett pressmeddelande idag den 9/4, meddelar Jordbruksverket att de drar tillbaka sitt godkännande av avelsplanen för svensk bondkatt. Avelsplanen har fått massiv kritik och går emot Jordbruksverkets egna föreskrifter. En omfattande namninsamling startades och Djurskyddet Sverige skickade även in en skrivelse till Jordbruksverket för att få dem att dra tillbaka sitt godkännande av. Jordbruksverket Publicerad 27 maj 2020 kl 18.06 Kattägare kommer att behöva minska risken för oplanerad, oönskad eller överdriven reproduktion bland sina djur

Nya regler från Jordbruksverket för katt- och hundägare

reglerna kan du ladda ned på Jordbruksverkets webbplats. Dina djur är beroende av att du följer djurskyddsreglerna. katter eller människor. Kontakt med människor bör ske några timmar varje dag genom aktivering, rastning eller annan sysselsättning 27 september 2019. Märkning och registrering av katter - ett förslag och dess konsekvenser. I promemorian föreslås att för att höja katternas status måste det tydliggöras att det innebär ett ansvarsfullt åtagande att skaffa katt och att det är förknippat med vissa skyldigheter Publicerad 10 juni 2020 Jordbruksverket skärper djurskyddsreglerna för att förhindra att katter förökar sig oplanerat och ger kattägare ett tydligare ansvar för hur de ska sköta sin eller sina.. Den 15 juni 2020 börjar nya djurskyddsregler för hundar och katter att gälla. Här kan du läsa den nya föreskriften L 102

Jordbruksverket.se - Jordbruksverket.s

Hästar och sällskapsdjur - Jordbruksverket

Sajten för dig som bryr dig om hemlösa katter och vill höja den vanliga huskattens status. På Hittekatter i Fokus möter du kattälskare från hela landet, samt representanter från olika katthem. Vi har tillsammans en bred kompetens när det gäller allt som har med katter att göra Det kokar bland svenska kattvänner sedan Jordbruksverket godkänt ett avelsprogram för svensk bondkatt. - Det går tvärt emot vad vi kämpat för i årtionden, säger Djurens vänners ordförande Fredrik Malmberg Katter ligger oss varmt om hjärtat och vi tycker att det är av största vikt att ha ett ID-register för alla kattägare! ID-märkning. Chipmärkning. Chipmärkning går till på ungefär samma sätt som en vaccination.Märkningen utförs av veterinär eller av någon som genomgått en godkänd utbildning En färsk utredning pekar ut ett antal åtgärder för att utöka skyddet för katter. Bara den som verkligen har resurser att ta hand om sin kisse ska få ha en. Dessutom måste kattägaren ta ansvar för sin katt, och se till att den blir både märkt och registrerad hos Jordbruksverket. Utredningen vill att djurskyddet för katter stärks På Jordbruksverket menar man att en viktig ambition med de nya reglerna är att höja kattens status och underlätta för djurägare att göra rätt. Bland annat blir djurägarens ansvar för att tillgodose kattens behov tydligare och kravet på att katter inte förökar sig oplanerat tuffare - detta för att minska antalet hemlösa katter i landet

Jordbruksverke

Jordbruksverket kommer nu att analysera hur slutsatser och rekommendationer kan användas i det fortsatta arbetet med att tillgodose behovet av veterinär service över landet. Samtidigt vill Jordbruksverket understryka att Riksrevisionens granskning avser dokumentation och liknande - inte den veterinära verksamheten eller konkurrensen på den veterinära marknaden i praktiken Jordbruksverket har 2020-12-08 än en gång besvarat ungefär samma fråga Om du vill att din katt ska bli dräktig och din katt uppfyller övriga krav för att användas i avel så är det tillåtet att släppa ut den utan att tillämpa några åtgärder för att förhindra reproduktion Idag meddelade Jordbruksverket att nya föreskrifter för hundar och katter är beslutade och kommer att träda i kraft den 15 juni. En av de viktigaste förändringarna som sker är att kattägare som låter sin katt att vara en utekatt, nu blir skyldiga att kastrera sin katt eller på något annat sätt att hindra att förökar sig. En bra dag för djurskyddet Jordbruksverket: Stärk djurskyddet i utsättningsmomentet för fåglar och fiskar som används för jakt och fiske. Publicerad den 15 december, 2020 . Skärp djurskyddet vid utsättningsmomentet för alla de gräsänder, Katter som går fritt ute ska inte kunna föröka sig oplanerat Att katten ska bli sjuk eller skadas är varje kattägares mardröm. Man vill förstås att den älskade katten ska få ett friskt och lyckligt liv, precis som man önskar övriga familjemedlemmar samma sak. Men, hur väl man än sköter sin katt kan man inte undvika att den någon gång i sitt liv blir sjuk

Det senaste om Jordbruksverket. Läs nyheter, artiklar och se tv-klipp om Jordbruksverket på Aftonbladet.se I juni förra årets trädde Jordbruksverkets skärpta regler för djurskydd i kraft. Reglerna skulle förbättra djurvälfärden och ställer högre krav på ägaren. För katter gäller bland annat: - Katter som hålls utomhus ska förhindras att föröka sig oplanerat, till exempel genom kastrering eller sterilisering

L. Djurskydd - Jordbruksverke

 1. Jordbruksverket drar tillbaka godkännande av avelsprogram för katt Jordbruksverket godkände i december 2020 ett avelsprogram för katt som hade som syfte att värna genetisk variation hos.
 2. Salmonella har även påvisats i uppkastningar från enstaka, akut sjuka katter. Det finns för närvarande inga strikta riktlinjer eller regler för uppföljande provtagningar för att påvisa smittfrihet hos katt. För katt har de flesta uppföljande provtagningarna hittills skett cirka tre till fyra veckor efter diagnosställandet
 3. 6.5 Jordbruksverket ska föra ett register över alla hundar och katter samt deras ägare katter råder det enighet om att en grundläggande orsak till problemet är att katten har låg status som sällskapsdjur. Katter ä
 4. Så sköter du din katt, Jordbruksverket. Herrelös katt - vad gör jag? Om du misstänker att en katt är herrelös kan du göra följande: Sätt gärna upp lappar med en beskrivning och foto av katten i närområdet för att se om katten har en ägare; Kontrollera om möjligt om katten är märkt (halsband, tatuering eller chip
 5. Katter - Tillsynsansvar Liksom för hundägare gäller att en kattägare ska hålla sin katt under sådan tillsyn att den inte orsakar skador på människor, djur eller egendom. Om kattens ägare varit oaktsam i sin tillsyn över katten kan han bli ersättningsskyldig för skada som katten orsakat
 6. Jordbruksverket skriver i ett pressmeddelande att de förstår kritiken och helt delar synen att övergivna och oönskade katter är ett stort djurskyddsproblem
 7. Lag om tillsyn över hundar och katter 1 § Hundar och katter skall hållas under sådan tillsyn som med hänsyn till deras natur och övriga omständigheter behövs för att förebygga att de orsakar skador eller avsevärda olägenheter

Du som äger en katt eller hund ansvarar för att förebygga att ditt djur inte orsakar skador och avsevärd olägenhet. Med avsevärd olägenhet menas olägenhet av allvarligare slag som kan påverka människors eller djurs liv, hälsa och säkerhet eller den allmänna ordningen Om du tar in (importerar) en katt till Sverige varierar reglerna beroende på från vilket land som katten kommer. Kontrollera alltid Jordbruksverkets regler för införsel (under rubriken Handel och marknad - Levande djur - direktlänk) och Tullverkets direktiv vad som gäller vid gränsen. Observera Är du osäker på vad som gäller för transport av katt kan du alltid ta hjälp av Jordbruksverket. Där får du information om vilka regler som gäller för exempelvis storlek på transportbur, tid katten får vara i bilen och annan viktigt information. Läs mer om Jordbruksverkets regler för transport här Underlätta bilresan med tränin

SJVFS 2019:28: Statens jordbruksverks föreskrifter och

 1. Välkommen till Katter iFokus, sajten för kattintresserade! Här är det tänkt att alla kattintresserade skall kunna läsa om och diskutera kring olika kattrelaterade ämnen, och lite till. Vi har en levande och öppen diskussion med såväl nya som gamla som blivande kattägare. Stämningen hos Katter iFokus är härlig och generös! I vårt forum finns flera vitt skilda grupper, även.
 2. Jordbruksverket drar tillbaka godkännandet av avelsprogram för svensk bondkatt - Vi förstår kritiken och beklagar att ärendet inte blivit tillräckligt granskat ur djurskyddssynpunkt. Vi delar synen att avelsprogrammet inte lever upp till djurskyddsreglerna påLäs mer
 3. dre akuta frågor så som registrering, hantering av personuppgifter, beställa ägaranmälanblanketter m.m. är du välkommen att ringa oss måndag till fredag 10.00-15.00. Det går också bra att skicka ett mejl på djurid@skk.s
 4. Nu har Jordbruksverket kommit med ett svar. Jag har läst igenom svaret en gång men man måste nog läsa det flera gånger för att verkligen ta till sig alla fakta. Sammanfattningsvis säger Jordbruksverket att katter ska ha animaliska ingredienser i sin mat
 5. upprop om katter. Jordbruksverket ser över avelsbeslutet efter kritiken. Lyssna från tidpunkt: Starka reaktioner har väckts sedan Jordbruksverket godkänt ett avelsprogram för svensk bondkatt
 6. Katter omfattas av lag (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter. Katter omfattas endast av den första paragrafen i lagen. I den står det att hundar och katter ska hållas under sådan tillsyn och skötas på ett sådant sätt som med hänsyn till deras natur och övriga omständigheter behövs för att förebygga att de orsakar skador eller avsevärda olägenheter

Jordbruksverket drar tillbaka godkännande av avelsprogram

 1. Det finns regler för hur katter får forslas i bil, hur ofta det måste rastas och annat. Lämna aldrig ditt djur i bilen. För att ta reda på vad som gäller för det land du vill resa till, gå in på Jordbruksverkets hemsida, jordbruksverket.se. Här finns fakta om att resa med djur och länkar till EU-ländernas veterinärmyndigheter
 2. SÖK ID-MÄRKT KATT. Databasen innehåller för närvarande information om 407 653 ID-märkta katter registrerade hos Kattförbundet SVERAK. ID-nr: katter per sida. Sök så här. Skriv in chipnumret eller tatuerings-ID i fältet ID-nr - klicka på sök
 3. Jordbruksverket är regeringens expertmyndighet på det jordbruks- och livsmedelspolitiska området och har ett samlat sektorsansvar för jordbruk och trädgård. Det innebär bland annat att vi följer, analyserar och informerar regeringen om utvecklingen inom näringarna och att vi genomför de politiska besluten inom vårt verksamhetsområde
 4. Ska du skaffa kanin eller katt i sommar? Då behöver du känna till hur du ska sköta om dem för att de ska må bra. Här kan du läsa mer:..
 5. st 12 veckor gammal Tolv veckor är den lägsta ålder en kattunge ska ha uppnått för att få flytta från sin mamma. Detta krav är inte bara inom SVERAK eftersom även Jordbruksverket har detta i sina föreskrifter
 6. Jordbruksverket drar tillbaka sitt godkännande av planen för ett nytt avelsprogram för bondkatter. Det är ett program som väckt ilska och protester bland svenska kattvänner

Jordbruksverket gör en pudel om avelsprogram för katt

 1. Jordbruksverket ställer idag kunskarav för de personer som ska bedriva katthotell, kattpensionat eller katthem. Utbildningen är alltså för dig som ska jobba med katt. Eller för dig som helt enkelt bara vill fördjupa din kunskap om katter, katters beteende, deras känslor och deras behov
 2. Jordbruksverket har förtydligat det i sina allmänna råd med att Katter som rör sig fritt utomhus bör vara kastrerade, steriliserade eller på annat sätt förhindrade från att kunna föröka sig okontrollerat
 3. På Jordbruksverkets webbplats hittar du även information om skötsel och tillsyn av hundar (och katter), vad som gäller när du ska resa med hund, om hunden blir sjuk och mycket annat. Läs mer. Djurskyddslagen; Djurskyddsförordningen; Om Jordbruksverkets föreskrifter; SJVFS 2020:8 L102 - Jordbruksverkets föreskrifter (pdf
 4. na om hur du sköter din katt så..

En levande organisation som aldrig sover och med hjärtat på rätt ställe. Distriktsveterinärernas arbete pågår dygnet runt, året om. Inte bara hos djuren ute på fält utan också bakom kulisserna. Veterinären tipsar> En transportbur för katt ska ha minst följande mått: Längd = 0,5 meter Bredd = 0,3 meter Höjd = 0,35 meter; En transportbur för katter ska dessutom vara anpassad till djurets storlek och ha ett minsta golvutrymme på 0,15 kvadratmeter för varje katt. Källa: Jordbruksverket

Införsel av hund och katt - Jordbruksverke

Jag tog mig friheten att maila jordbruksverket och frågade ifall denna nya skrivelse även innefattar katter. Detta är svaret jag fick: Katter är en jägare i sin naturliga miljö, och fångar levande djur, och får vara lösa! Då fick vi i alla fall det svart på vitt Jordbruksverkets föreskrifter Det är den statliga myndigheten Jordbruksverket som utarbetar mer detaljerade regler och ser till att djurskyddslagen efterlevs. Jordbruksverkets föreskrifter anger vad som gäller för avel och för hållande av katt

Anläggningen ska också vara anmäld till Jordbruksverket. Matavfall som behandlas i en förbränningsanläggning behöver inte tillämpa ABP-lagstiftning. Men om en förbränningsanläggning tar emot och behandlar annat ABP-material, före detta livsmedel från butiker och livsmedelsindustri till exempel, så måste även förbränningsanläggningen vara anmäld hos Jordbruksverket Läs mer om id-märkning av katt, tips på hur du läser av en id-märkning m.m. Sök katt Tatuering/tång-ID: Chip-nummer: Län: Ort: Fritextsök ort: Kön: Anmäld saknad Kryssa.

ID-märkning av Hund och Katt | Kongahälla Djursjukvård

Jordbruksverket gör en pudel om avelsprogram för katt. Taggar: Jordbruksverket, Katter. 22 November 2017. Hemorragisk stroke vanligt hos häst. Taggar: Hästar. 14 April 2021. Blodtrycksmätning i kattens bur ger jämnare värden. Taggar: Katter, SLU. Vi finns på Facebook också! Om oss Jordbruksverket kommer att analysera hur slutsatser och rekommendationer kan användas i det fortsatta arbetet med att tillgodose behovet av veterinär service över landet. Samtidigt vill Jordbruksverket understryka att Riksrevisionens granskning avser dokumentation med mera - inte den veterinära verksamheten eller konkurrensen på den veterinära marknaden i praktiken Epidemiolog Gunilla Hallgren, vid Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, den myndighet som analyserat blodproven och sammanställt resultaten till Jordbruksverket, säger i ett pressuttalande: - Att så många prover innehöll en antikroponcentration under det internationella gränsvärdet, trots att hundarna hade vaccinationsintyg, är mycket oroande - Resultaten visar att pandemin har påverkat länsstyrelsernas kontrollarbete. Påverkan har skett på olika sätt och i varierande grad. Merparten av länen har svarat att de har gjort färre fysiska kontroller under 2020 jämfört med tidigare år, säger Alexandre Barchiesi på Jordbruksverket

Jordbruksverkets nya regler för lantbrukets djur ärMammut - specialbutiken för hund och kattjo09_15 by Jordbruksverket - Issuu

Det är mycket som du behöver tänka på om du ska resa med din hund eller katt , till exempel att inte lämna hunden eller katten Inbjudan till pressträff med Jordbruksverkets insynsråd på Umeå mejer Jordbruksverkets arbete fokuserar främst på att reglera införseln av djur till Sverige så att risken att rabies förs in i landet minskar. Det är viktigt att följa kraven som ställs då hundar, katter och illrar ska föras in i Sverige. Världsmålet är att ingen människa ska dö av rabies från och med år 2030. 2 Jordbruksverket bestämmer Djur som reser som bagage När ett djur (hund, katt eller iller) anländer med sin ägare till Arlanda kontrollerar Tullverket om djuret uppfyller Jordbruksverkets regler för införsel genom att granska djurpass och vaccinationsintyg samt kontrollera chipmärkningen

Ska din hund eller katt resa till ett - Jordbruksverke

August 18, 2014 by kattochhundstallet in hundar, hunddagis, katter and tagged föreskrifter, hundar, jordbruksverket, katter, lagar | Leave a comment Sommaren är på väg att ta slut nu. Det märks att vi får in allt mindre djur att ta hand om för så kallade semesterperioder Jordbruksverket hund & katt. Jordbruksverket skriver följande i föreskriftsdokumentationen till Hund och Kattföreskrift SJVFS 2008:5, Djur får inte användas i avel om: 1. De har sjukdomar eller funktionshinder som kan medärvas, 2 Katt och husapotek. Man vet aldrig när olyckan är framme. Därför kan även din katt behöva ett eget husapotek för enklare blessyrer. Det kan vara en god idé att ladda upp med lite bra produkter så att du kan ta hand om till exempel enkla småsår eller fästingar hemmavid Fällor för katt och övriga tamdjur lyder under Jordbruksverket, vilket bidragit till att våra husdjur är i det närmaste rättslösa i dagsläget. Jordbruksverket ger nämligen inga typgodkännanden de heller, utan har endast fastställt minimimåtten och regler för tillsyn Hunden är ett flockdjur och det är sannolikt en av orsakerna till att hunden fungerat så bra i människans olika grupper och samhällen. Men det innebär också att hundar har ett stort behov av social kontakt.(1) Hundar som är ensamma stora delar av dagen kan må mycket dåligt.(2) Hundar, precis som många andra djur, behöver mycket stimulans och aktivitet för att må bra.(3

"Djurskyddet inom Sveriges gränser verkar vara en ickeSluta avliva katter med mina skattepengar! - Skrivunder
 • Lerums kommun logga in.
 • Flyter i Kina webbkryss.
 • Majema engelska.
 • Westminster Abbey History.
 • Nät förr.
 • Att bo i staden.
 • Trygghansa brandstege.
 • Capital letters translate.
 • Tara se korsord.
 • List of cities eu.
 • Scotland map.
 • Samsung Galaxy Tab S2 screen size.
 • Bürgeramt Falkensee Telefonnummer.
 • Smultron.
 • Tinder WhatsApp wechseln.
 • Carmelo Dominguez.
 • Noori musician.
 • Sebastian marroquin böcker.
 • IDI Adaptability.
 • Laurels meaning.
 • Davis Cup Sieger.
 • Trött efter träning.
 • Berzelius kisel.
 • Tutu app.
 • Www jag vill veta.
 • Prop 2010 11 135.
 • Logga in Luleå tekniska universitet.
 • Motorola Gamepad for TV.
 • Buggdetektor Flashback.
 • Maritza Díaz.
 • Vad ingår i service Volvo V70.
 • Britax Hi Way 1.
 • AUDIT C gp.
 • Tugga i sig allt grönt.
 • Blandras beagle drever.
 • Toe in verktyg.
 • Josh Klinghoffer.
 • Anslutning badkar.
 • Badrumshylla Vägg.
 • Jägarförband.
 • Dysmetria and dysdiadochokinesia.