Home

Grängesbergsbolagets fartyg

Malmfarten - Gamle Narvi

 1. Grängesbergsbolagets fartyg i malmfarten. Positionslistor för Grängesbergsbolagets fartyg fanns i vissa dagstidningar samt varje vecka i Svensk Sjöfartstidning. Under andra världskriget publicerades av förklarliga skäl inga positionslistor. Den lappländska järnmalmen skeppades ut över Narvik och Luleå
 2. Grängesbergsbolagets nya 72.000 tons malmfartyg NIKKALA levererat från Arendalsvarvet. Fartyg: NIKKALA Bredd över allt 37,88 meter Längd över allt 243,85 meter Reg. Nr.: 10724 Rederi: Trafik AB Grängesberg-Oxelösund Byggår: 1966 Varv: Göt.
 3. Stråssa var ett av Grängesbergsbolagets första dieselmotor fartyg, byggt vid Götaverken 1921. Det fick namnet Stråssa efter gruvfältet i Bergslagen och fartyget sattes i malmfart, mestadels på Amerika. Fartyget hade inga större haverier med undantag av ett par lättare strandningar i danska farvatten
 4. Inför andra världskriget hade Gränges 26 fartyg i sin flotta som dock började bli något föråldrad, det nyaste fartyget var levererat 1926. Under kriget drabbades Gränges av ett stort antal förluster. Enbart under 1940 förlorades 9 fartyg varav 4 i Narviks hamn i samband med den tyska invasionen
 5. GRÄNGESBERG: Under åren 1903-1916 användes flaggan och skorstensmärket till vänster. Under åren 1916-1921 användes skorstensmärke med bokstäverna G-
 6. Hermod gick 1942 i samma eskort som Grängesbergsbolagets malmångare C.F. Liljevalch, då detta fartyg torpederades på svenskt vatten och sjönk på 25 sekunder, där 33 man omkom. Några av de sju räddade bärgades av Hermod

Grängesbergsbolagets fartyg. För rederier i allmänhet, vare sig de ständigt sysselsätta sitt tonnage i fraktmarknaden, i viss linjefart eller mera speciellt inriktad sysselsättning, är det nära nog ett livsvillkor att efter hand ersätta äldre tonnage med nytt för att på så sätt hålla medelålder Ett annat historiskt ögonblick var när han 1972 blev Grängesbergsbolagets kontrollant i Jugoslavien. Där skulle världens största lastfartyg, malmtankfartyget m/s Tarfala, byggas. _ Fartyget var på 266^000 dödviktston, ungefär lika stort som dagens supertankers Grängesbergsbolaget. I Grängesberg fanns Mellansveriges största järnmalmsfyndighet. Huvuddelen av fyndigheten hade dock hög fosforhalt, vilket gav ett dåligt järn

Grängesbergsbolagets nya 72

bord på Grängesbergsbolagets fartyg M/S Arjeplog och M/S Virtala, bulkfartyg vilka med dagens fartygstonage mätt, var blygsamma med sina13,000 respektive 21,000 dwt. De största containerfartygen av idag har kapacitet för 11,000 TEUS= 20 fots containers och ett dödvikts-tonnage om drygt 120,000 ton med en motorstyrka på 110,000 hk När Lennart är tre år separerar föräldrarna, och han och systern bildar nytt hem med modern som efter några år gifter om sig och flyttar till lägenheten på Skridskovägen. 1966 går Lennart ut Västertorpsskolan, och går till sjöss på Grängesbergsbolagets M/S Vistasvagge, samma fartyg där Cornelis Vreeswijk gjort en kort sejour som maskinbefälselev ett drygt decennium tidigare

Störst av alla fartyg var Grängesbergsbolagets kol och malmfartyg av A-klass (Akka, Abisko och vad de nu hette) som gick i reguljär trafik till Gasverket med kol, en verksamhet som avslutades först i slutet av 60-talet Grängesbergsbolagets malmfartyg M/F Saggat av Stockholm som förtöjt vid hamnpiren för reparation. Bildnummer: 1982000009169. Fotograf: Widlund Helmer. Datum 0000-00-00. Dessa ämnen är indexerade på bilden Huvudämne. Underämne. Fartyg Malmfartyg Hamnväse 1942. Ingår i samma konvoj som Grängesbergsbolagets malmfartyg C F LILJEVALCH som torpederas och sjunker på ca 30 sekunder. Några av de få överlevande räddas ombord på HERMOD. 1943 03 13. På väg från Rotterdam till Hälsingborg torpederas HERMOD utanför Terschelling på den holländska kusten Hennes namn var Alta en av Grängesbergsbolagets fartyg där min resa gick till USA - ett land jag kom att besöka många gånger under min karriär. Så började min karriär för att avslutas 34 år senare som befälhavare

M/S Stråssa - Wikipedi

 1. detta fartyg har inredning för 12 passagerare. Bulklastfartyget M/S Abisko (fig. 7) om 13 040 tdw (Tekn. T. 1955 s. 932) löpte av stapeln den 21 september och levererades den 7 december till Trafik AB Grängesberg—Oxelösund. Det andra i ordningen av Grängesbergsbolagets vid Götaverken beställda serie om fem dylika fartyg, M/
 2. Bulklastaren Anaris på 14 000 ton var ett av nio i princip likadana fartyg som Götaverken byggde för Grängesbergsbolagets räkning. Anaris konstruerades för malmtrafik, med dubbla.
 3. linje från Landsort till Ölands norra udde
 4. Historia M/S Stråssa var ett av Grängesbergsbolagets första dieselmotorfartyg, byggt 1921 vid Götaverken. Det fick namnet Stråssa efter gruvfältet i Bergslagen och fartyget sattes i malmfart, mestadels till Amerika. Stråssas befälhavare var kapten Åhgren tills han blev tvungen att överge henne i Narvik
 5. Modell av ett av fartygen i Grängesbergsbolagets handelsflotta I nästa nummer av Bergkristallen följer fortsättning med berättelse om, hur samhället Grängesberg gått vidare. Title: Microsoft Word - DRÅPSLAGET MOT GRÄNGESBERG ÅR 1989 red.doc Author: lilian Created Date
 6. Download Image of Grängesbergsbolagets nya 72.000 tons malmfartyg NIKKALA levererat från Arendalsvarvet.. Free for commercial use, no attribution required. Grängesbergsbolagets nya 72.000 tons malmfartyg NIKKALA levererat från Arendalsvarvet. Dated: 01.01.1966. Topics: nikkala 1966, ab götaverken, ab gotaverken, okänd fotograf götaverken, okand fotograf gotaverken, lastfartyg.
 7. Det som var extra roligt var att platschefen för SSAB Oxelösund, Johan Wiig, höll öppningstal och överlämnade en gåva från SSAB till Klubb Maritim Oxelösund i form av en fartygsmodell av Grängesbergsbolagets fartyg Luossa

GRÄNGESBERG - Kommandobrygga

Två malmrurm som centerlastrum. 13 tvådelade malmlastluckor. 13 tankar på var sida. Brygga och navigationshytt akter. Röd bottenfärg i två kulörer, grå sida, grönt däck, vita överbyggnader. Grängesbergsbolagets märke på skorstenen. Längd = 199,0 cm. St.br. 26,3 cm. Skala l/lOO. Gåva: AB Götaverken, Göteborg l6/l 1962 Grängesbergsbolagets motorfartyg Pajala torpederades på torsdagen (18/1 1940). Hela besättningen, 35 man, har räddats och införts till skotsk hamn. I telegram till Tre man med fartyget i djupet utanför Marstrand. STOCKHOLM, 20 juli (TT) Grängesbergsbolagets malmfartyg Kvikkjokk på leveransprovtur den 10 oktober 1945. Se Fartygets 9.000 hkr gav henne en fart på 18 knop vilket gjorde henne till en av havens vinthundar på den tiden. Farten uppnåddes med god marginal un ­ der. Fartyget S/S Hermod blir torpederat då Evert tjänstgör på fartyget S/S Rota. Utdrag från hemsidan Fakta om fartyg 1942. Ingår i samma konvoj som Grängesbergsbolagets malmfartyg C F LILJEVALCH som torpederas och sjunker på ca 30 sekunder. Några av de få överlevande räddas ombord på HERMOD

T HAGIWARA, akvarell/gouache med täckvitt, signerad T

Grängesbergsbolagets Volrath Tham på 5800 ton dockas. 1920 09 16. Verkställade direktörsbyte. Fartyget har byggts till British Lloyds högsta klass, farten beräknas till 12 knop på full last, och maskinerna utveckla härunder 2000 indikerade hästkrafter. Fartyget har fem luckor ( 28 x 18 fot). det fartyg han var påmönstrad på hösten 1914. Dessutom fanns en anteckning om att Axel dog 24 november 1917. Foto: Anders Brunnstedt . Lulebygdens Forskarförening 5 Men det visar sig att riksarkivet tagit över Grängesbergsbolagets övriga arkivhandlingar och där går att finna en liggare som ang-er position och last för rederiak. Samma år såldes fartyget till ett partrederi i Norrköping och döptes ännu en gång om, nu till H. Unér. År 1922 såldes fartyget till Rederi AB Gefion i Helsingborg och blev Ada Gorthon. Fartygets, längd 88.7 meter, bredd 13.4 meter, max djup 29 meter, minsta djup 22 meter Gamla Dalarna - Det är 100 år sedan Grängesbergsbolagets svek mot Ludvika. År 1916 svek den största ägaren, Grängesbergsbolaget, och sålde i hemlighet sina aktier i Nya Förenade Elektriska till ASEA, och därmed blev Ludvikaverken en del av ASEA/ABB trots att Wallenberg avrådde

Grängesbergsbolagets i Stockholm med Sarek. Johnsonsbolagets också de i Stockholm med Margaret Johnson och Annie Johnson. Transmarins i Helsingborg med Neva och Clipper line i Malmö med skolfartyget Flying Clipper. Det var dessa skolor som lade grunden för de stora företagens expansion och industrialismens utveckling under de här åren en liten udda foto för 35 år sedan. av Jöran Johansson , NÖ Småland, fredag, september 16, 2011, 09:30 (3262 dagar sedan) @ Johan E. Det var Birger Jarl, Aalotar och Bore III som var de tre olympiabåtarna. Svea Jarl kom senare. Birger Jarl seglar såvitt jag vet fortfarande, ombyggd och förvanskad akterut men still going strong, mellan. 1926=Trafikplats underlydande Oxelösund. Hamnen med 10 st kajer för lastande och lossande av fartyg, 5 st magasin och ett tiotal kolupplag. Är utskeppningshamn för Grängesbergsbolagets järnmalm. 1955=De godkända loktyper som fick befara hamnspåren år 1955 var av typen litt.; Gb, G3, M3a, M3b, M3t, S3a, V Av Grängesbergsbolagets befintliga 18 och under byggnad varande två fartyg är det sannolikt endast två, som vid medelvattenstånd med full last skulle riskera en färd genom Flintrännan M/S Erik Frisell levererades från Götaverken 1926 och var rederiets enda fartyg med detta namn, givet efter en av Grängesbergsbolagets under många år ledande direktörer. Efter nybyggnadsleverans..

SvJT 2001 Borgen — säkerhet för vad? 29 låter befraktaren sina rättigheter enligt befraktningsavtalet till någon annan eller vidarebortfraktar han fartyget, förblir han ändå ansvarig för att avtalet fullgörs. Bortfraktaren får inte överlåta befraktningsav talet utan samtycke från befraktaren. Har befraktaren samtyckt upp hör bortfraktarens ansvar Det har byggts ny kaj i Narvik. På bilden ser vi Grängesbergsbolagets Svealand en bjässe för sin tid på hela 22.000 ton. Här ser vi den tidens ordinarie båt mellan Sverige/Danmark och Färöarna och Island. Under flera år var han också huvudägare av fartyget Att segla till sjöss är inte bara ett yrke - det är en livsstil. En livsstil som enklast kan förklaras med devisen - en hand för fartyget en hand för dig. Det var så det var! Fartygets skötsel och välbefinnande var lika viktigt som ditt eget - och i det ingick naturligtvis dina skepamrater. Kamratskape Läs boken Sveriges industri på Arkivkopia. Det här är HTML-versionen av Sveriges industri.Klicka här för mer information om boken.. Den här boken är hämtad från Projekt Runeberg.Böcker kan vara maskinlästa utan korrektur Den första resan med M/S Convallaria Min väninna Karin och jag gick ombord på Convallaria den 16 januari 1968. Hon (fartyg är alltid en 'hon') låg då i Lundbyhamnen på Göteborgs Hisingssida. Vi blev välkomnad av vår blivande chef, stewarden (som på sjöspråk kallas för Hökarn). Han var vänlig men man anade en viss grinighe

Historik Oxelösunds hamn 1878 - 1925 (History year 1878-1925) Nedanstående text kommer från Svenska Järnvägsföreningens historik 1876-1926. Den beskriver förhistorien, tillkomst och åren fram till 1925. Text som är skriven med annan stilsort, Arial, är tillägg och kommentarer gjorda av Rolf Sten. Såsom i historiken över Oxelösund - Flen - Västmanlands järnväg omtalats, var. Den svenska industrins segertåg. Den traditionella tillverkningsindustrin, inte sällan baserad på inhemska råvaror, var motorn i efterkrigstidens svenska ekonomi. Det fanns också gott om exempel på att hela den industriella produktionskedjan - från råvara till färdig produkt - ägde rum på svensk mark Klockan 3 tog fartyget en sjö över sig. Kl 4 övertog befälhavaren vakten. Strax därpå gick han ned i maskinrummet och fann att det var 10 tum vatten i fartyget. Man sände nödsignaler med lampa tidigt på morgonen. Signalerna uppfattades av Grängesbergsbolagets Akka som vidare-befordrade dem till danska kustradion

S/S Hermod - Wikipedi

Som kuriosa kan nämnas att det första svenska fartyg som fick radiostation hette ST PAUL och året var 1911. Televerket Radio som myndighet och materialtillhandahållare. I enlighet med den internationella sjösäkerhetskonventionen, år 1914, skulle radiotelegrafisterna ombord handelsfartygen ha certifikat, utfärdade av respektive länders regeringar Publicerad 2020-02-12 Ibland finns det fog för uttrycket var mot andra som du vill att andra skall vara mot dig och det gäller inte bara en enstaka gång utan hela livet för du vet aldrig vem du möter senare i livet. Året var anno 1964 och jag gick hemma och väntade på ny hyra (anställning). Sjömansförmedlinge Under det nordiska sjuårskriget tjänstgjorde han en tid som skeppsskrivare vid flottan, befordrades sedermera till kapten och fick befäl på ett fartyg. På Johan lILs uppmaning lät han 1568 prästviga sig, varefter han utnämndes till superintendent över bela fältklere-siet, blev 1571 konung Johans hovpredikant och slutligen 1575 kyrkoherde i Annerstad, där han som nämnt verkade till. Ombord på moderna och trendiga fartyg finns allt du kan önska dig, Främst kring Stina Frisell, fru till Grängesbergsbolagets chef som bodde i Adelsköldska villan

65 (Teknisk Tidskrift / 1929

Grängesbergsbolagets chefsbostad på Salwéns tid Gränsland, oljemålning 1965 Gunnar Olsson, Rutger och Pär Nordh, Mo Gwd warder licknad vid En Man hvilken två sönner hade, målning han kom ther I annor land dock sig til föga Fromma, målning Helge Törnros provsitter en ekstock funnen i Stärtebosjön i nordvästra delen av Trön Intervju med Lots K.G. Sundström 1950 Sveriges Radios intervju med f d mästerlotsen G. Sundström. Intervjuare: L Dansk. LD: Det här samhället är väl egentligen ungefär lika gammalt som. 9) Någon fråga om semester blir det väl ej förrän efter ett år. Hans Dagliga arbetstid är 8 f.m--11 e.m. eller senare. Dvs. han arbetar alltid. 10 min. till lunch och 25 min. till middag är allt han stannar hemma.Men så har han praktiskt taget räddat hela bolaget, vilket var på vippen att ge upp produktionen SOU 1999:20. kommissionen tilläggsdirektiv, som innebar att kommissionen med förtur skulle utföra och redovisa den del av uppdraget som avser Riksbankens guldaffärer (dir. 1997:148) Exporten från Grängesbergsbolagets gruvor minskade emellertid 1965 och 1966 samt ökade 1967 och 1968 till 2,4 milj. ton, medan exporten från övriga mellansvenska gruvor minskade kontinuerligt mellan 1964 och 1967 samt ökade mellan 1967 och 1968 till 1,1 milj. ton. 19671968 var exportökningen 24 procent för Grängesbergsbolagets gruvor och 17 procent för övriga mellansvenska gruvor

An icon used to represent a menu that can be toggled by interacting with this icon Arbete på fartyg med utländsk flagg Kontakta AEA i samband med att du börjar eller slutar ett arbete på fartyg med utländsk flagg, för att undvika misstag kring din arbetslöshetsförsäkring. AEA Utland når du på telefon 08-566 445 10 måndag-torsdag kl 9-11 och 13-15, fredagar kl 9-11 Aldrig företedde nämligen de seglande fartygen sådana gigantiska former som vid den tid under senare delen av förra århundradet, då ångfartygen med dem inledde REQUEST TO REMOVE Söder - Lottas & Åkes Webbsida. Grängesbergsbolagets Järnväg, del 1 | Svensson Regeringens skrivelse 1999/2000:20. 1999 års redogörelse för företag med statligt ägande Skr. 1999/2000:20. Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen Krigsminnen En tidning från Trelleborgs Allehanda och Ystads Allehanda Skåningar berättar om andra världskriget • Ulla skämdes över sin tyska bakgrund º5 Krigsminnen Hela fältet minerades utan förklaring BÄSTEKILLE Att se de som kom med de vita bussarna blev en påminnelse om vad vi sluppit från, skriver Gudrun Beijer-Olsen

Åke var maskinchef på världens största lastfartyg - S

National Library of Sweden Denna bok digitaliserades på Kungl. biblioteket år 2012 STATENS O F F E N T L I G A UTREDNINGAR 1963:69 J9 6 3 Finansdepartementet LOKALISERING AV STATLIG VERKSAMHET BETÄNKANDE AVGIVET AV LOKALISERINGSUTREDNINGEN RÖRANDE STATLIG VERKSAMHET Stockholm 1963 0 F SOU 1999:20. Till statsrådet och chefen för. Utrikesdepartementet. Regeringen bemyndigade genom beslut den 13 februari 1997 chefen för. Utrikesdepartementet att tillkalla en kommission med uppgift att skapa. största möjliga klarhet i vad som kan ha hänt i Sverige när det gäller. egendom av judiskt ursprung som förts hit i samband med. judeförföljelserna före och under andra.

 • Ballerina Naglar Långa.
 • Alan Silson Family.
 • Så kalender 2019.
 • Rheinsberg Hafendorf.
 • Koppla Samsung surfplatta till TV trådlöst.
 • Guldpalm IKEA.
 • Eksgården Bröllop.
 • Induktionshäll 50 cm.
 • Tillstånd affischering.
 • Nordea Business Debit.
 • Teas Fastigheter.
 • Actualizar firmware Nikon D750.
 • Kolizeum.
 • Börsdata wiki.
 • Party Köln heute eintritt frei.
 • Cirkel ljusstake vägg.
 • Nya Zeeland nationaldjur.
 • Neutron star.
 • Fit model scandinavia 2018 mattias.
 • Vito 115 cdi 2007.
 • Särskilda helikoptergruppen.
 • Assassins Creed: black flag movie.
 • Auslandsjahr USA nach Abi.
 • JQuery Ajax JSON object.
 • Wonder Woman 1984 IMDb.
 • Telldus GitHub.
 • David Bossie.
 • Heesen Yachts for sale.
 • Beatles Real Love wiki.
 • Develop iOS apps on Windows.
 • Google Ads certifiering.
 • Henna tatuering fräknar.
 • Friskis Farsta öppettider.
 • Reportage elevexempel.
 • Akropolis Borlänge Meny.
 • Svullna halsmandlar barn.
 • Venus Williams Autounfall.
 • Låna pengar med betalningsanmärkning.
 • Lidingöloppet on Tour 2020.
 • Tenet rotten tomatoes.
 • QS ranking Engineering.